Veřejný ochránce práv - Děti mají právo spolurozhodovat o svém budoucím životě. Jejich názor nelze ignorovat
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2017 > Děti mají právo spolurozhodovat o svém budoucím životě. Jejich názor nelze ignorovat

Děti mají právo spolurozhodovat o svém budoucím životě. Jejich názor nelze ignorovat

22. května 2017

Orgány sociálně-právní ochrany dětí v roli kolizního opatrovníka nemohou být pasivní a pouze čekat na rozhodnutí soudu. Jejich základní povinností je hájit nejlepší zájem dětí při rozvodových konfliktech rodičů. Přesto jsme nedávno uzavřeli případ, kdy sociální pracovnice navštívila děti, jejichž zájem měla hájit, až po druhém soudním líčení a to na výzvu soudu. Na jejich názor ohledně budoucího života se jich nezeptala nikdy.

V roce 2013 soud na základě dohody rodičů rozhodl o svěření dětí do společné péče (tři chlapci ve věku 10, 7 a 2 roky). V květnu 2015 podala matka soudu návrh, v němž požadovala svěření dětí do své výlučné péče. Na to záhy reagoval otec (stěžovatel) návrhem na svěření dětí do své výlučné péče.

 Soud jmenoval OSPOD kolizním opatrovníkem pro řízení o změnu péče a výživy v květnu 2015. Již od dubna 2015 otec upozorňoval OSPOD na přestěhování dětí k prarodičům ze strany matky a na (z jeho pohledu) problematickou péči prarodičů o děti.

OSPOD se ve své roli dopustil několika pochybení. Především se sám aktivně nezajímal o situaci dětí v rodině, neptal se dětí na jejich názor a nevysvětlil jim průběh soudního řízení. Rodičům pak nenabízel možnost mimosoudního vyrovnání ani odbornou pomoc na urovnání jejich konfliktu.

 Shrnutí pochybení:

  • OSPOD provedl šetření v prostředí, kde děti žijí, až po druhém soudním jednání, kdy ho o to musel soud požádat.
  • Uběhlo několik měsíců od jmenování kolizním opatrovníkem, než OSPOD děti navštívil.
  • Nelze připustit, aby OSPOD u soudu – dokonce opakovaně – vystupoval bez předchozího prošetření životní situace dětí.
  • OSPOD při svém šetření s dětmi nehovořil o samotě a nezjišťoval jejich názor.
  • OSPOD pochybil, když děti přiměřeně jejich věku neinformoval o probíhajícím soudním řízení.
  • Ústavní soud konstatoval (2014), že pokud je dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé, je nutné za zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu považovat jeho přání.
  • OSPOD je proto povinen poskytovat dítěti, které v řízení zastupuje, přiměřeně jeho věku podstatné a pravdivé informace, zjišťovat jeho názor, který pak má před soudem prezentovat.
  • OSPOD rovněž pochybil, když ponechal řešení situace pouze na rozhodnutí soudu, nevyvinul výraznější snahu o zprostředkování mimosoudního řešení a nedoporučil rodičům využití odborné poradenské pomoci.

V roce 2016 došlo k postupnému zklidnění situace a rodiče se na úpravě poměrů dětí dohodli. V říjnu 2016 soud rozsudkem schválil dohodu rodičů o svěření dětí do péče matky a styku stěžovatele s dětmi. V dalším období již OSPOD do situace nezasahoval. O zjištěných pochybeních jsme informovali příslušný úřad s výzvou, aby do budoucna podobnému pasivnímu jednání zabránil. Nedostatky, které bylo možné odstranit v průběhu samotného šetření, byly odstraněny. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv