Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Výzva k „prankům“ na učitele porušila zákon

Výzva k „prankům“ na učitele porušila zákon

11. listopadu 2016

Po výzvě ochránkyně se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývala rádiem odvysílanou soutěžní výzvou žákům a studentům k natáčení tzv. pranků – videí zachycujících učitele v nečekaných nepříjemných situacích, které žáci zinscenují. Podle ochránkyně musí provozovatelé rádií přistupovat k vyjádřením směřujícím k dětem a mladistvým odpovědně a obezřetně s vědomím jejich snazší ovlivnitelnosti.

Veřejná ochránkyně se na základě několika upozornění zabývala z vlastní iniciativy postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti se soutěžní výzvou k natáčení „nachytávek učitelů“ nazvanou „Vytočte svého učitele“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání původně zastávala názor, že tato záležitost nespadá do její působnosti, protože videa natočená žáky jsou umisťována na server You Tube, nad nímž Radě nepřísluší dohled. Po výzvě veřejné ochránkyně práv však uznala, že sice nemůže kontrolovat obsah videí na You Tube, ale přísluší jí kontrolovat rádiem odvysílanou soutěžní výzvu. Podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, totiž musí RRTV zkoumat, zda odvysílaná výzva zaměřená na školáky a studenty nemohla narušit mravní vývoj dětí a mladistvých například i tím, že by v nich vyvolala dojem, že tropení nejapných šprýmů hraničících se šikanou z učitelů je něco běžného, nezávadného.

Soutěžní výzvu odsoudil i školský ombudsman, který pranky označil za surové a společensky problematické. Podle jeho názoru, pokud jsou navíc spojeny s odměnou a publicitou, vážně ohrožují rodinnou i školní výchovu. Výrazně se zvyšuje riziko, že se zvrhnou v kyberšikanu.  Stejně tak záležitost znepokojila šéfredaktora projektu E-bezpečí www.e-bezpeci.cz . V komentáři uveřejněném dne 28. února 2016 zde zmiňuje (cituji), že si je „jist, že bez odvysílané kampaně jistého komerčního rádia by žáky nenapadlo masově vytvářet videa, která ponižují a urážejí učitele.“ Názory školského ombudsmana a odborníka na kyberšikanu si podle názoru ochránkyně zaslouží pozornost.

Po výzvě ochránkyně přistoupila RRTV k věcnému hodnocení odvysílané výzvy a informovala ochránkyni, že shledala porušení zákona, protože výzva byla zaměřena na děti a mládež bez toho, aby byla jakkoli zjemněna vysvětlením, že cílem „pranku“ není vystavit učitele ponižující situaci a natočit ho v ní. Takto odvysílaná výzva tak mohla podle RRTV narušit psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých, protože snahou o dosažení co největšího počtu shlédnutí videa a s tím spojenou šancí na výhru v soutěži, mohlo dojít k tomu, že by učitelé byli ze strany žáků vystaveni situacím, které na školské půdě a ve vztahu učitel – žák není ve veřejném zájmu vhodné navazovat a které mohly učitelům způsobit psychickou újmu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyzvala provozovatele k nápravě, která však v tomto konkrétním případě nebyla možná, protože výzva už skončila. Rada však přislíbila, že bude do budoucna podobná vysílání pečlivěji monitorovat.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv