Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Videoseriál: Základní práva jsou nás všech

Videoseriál: Základní práva jsou nás všech

15. prosince 2016

Loni uplynulo 50 let od vzniku prvního závazného katalogu lidských práv. Valné shromáždění OSN v roce 1966 přijalo dvě mezinárodní smlouvy – Pakt o občanských a politických právech a Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tehdejší Československo oba pakty podepsalo již v roce 1968, ale ratifikovalo je až téměř po deseti letech. Lidská práva jsou naším společným dědictvím a týkají se každého člověka bez rozdílu. Některá z nich jsme proto připomněli krátkým videoseriálem.

Při příležitosti výročí jsme uveřejnili šest krátkých videí týkajících se lidských práv. První video jsme symbolicky zveřejnili na Den lidských práv – 10. prosince.

1. 
Všeobecná deklarace lidských práv

 Lidská práva jsou nás všech. Jsou tu pro všechny. Proto při Dni lidských práv startujeme videokampaň, ve které se dozvíte více informací k některým lidským právům. Kde se základní práva vzala? Jaká práva vůbec máme? A jak se o ně starat, aby to fungovalo? 

2. Důstojnost

Každý z nás se rodí se svou důstojností. Udržíme si ji ovšem až do smrti? Respektují ostatní naši důstojnost a soukromí, například v domovech pro seniory či jiných zařízeních? 

3. Právo na informace

Zajímejte se! Úřady jsou tu pro vás a měly by vás informovat o své činnosti. Pokud to nedělají, žádejte o informace.

4. Nezávislé a nestranné soudy

Soudce má rozhodovat nezávisle, nestranně, kvalitně a včas. Pokud to tak není, braňte se. Prosazujeme, aby veřejnost byla na soudech vítaným hostem. 

5. Právo na rodinu

Rodina je základní jednotkou společnosti. Rodiče, kteří vychovávají děti, mají nárok na podporu od státu. Pokud ale rodina nefunguje, je potřeba dětem pomoci a poskytnout jim ochranu. 

6. Sociální zabezpečení

Každý má právo na zabezpečení ve stáří, při ztrátě živitele nebo v případě nezpůsobilosti k práci. Jedná se vůbec o nejčastější téma, které v podnětech řešíme. Neváhejte se na nás se svým problémem z oblasti sociálního zabezpečení obrátit i vy.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv