Veřejný ochránce práv - Veřejný zájem: Rozvoj obce nebo ochrana půdy?
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Veřejný zájem: Rozvoj obce nebo ochrana půdy?

Veřejný zájem: Rozvoj obce nebo ochrana půdy?

1. března 2016

Zástupce ochránkyně řešil stížnost na postup krajského úřadu jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu v souvislosti s vydáním souhlasného stanoviska ke změně územního plánu obce. Plánovaná změna územního plánu měla umožnit novou výstavbu v obci na úkor zemědělské půdy. Důvodem pořizování změny územního plánu bylo to, že původní územní plán nové plochy pro výstavbu v obci sice vyčlenil, soukromí vlastníci pozemků je však odmítali prodat a k výstavbě využít.

Zástupce ochránkyně ve zprávě o šetření vyslovil pochybnosti o souladu kladného stanoviska krajského úřadu s právními předpisy, přičemž zařazení ploch určených k výstavbě do plochy územní rezervy neshledal za dostatečnou kompenzaci záboru dalších zastavitelných ploch. Současně upozornil na to, že ochrana zemědělské půdy musí být do budoucna prioritou státu, a to především s ohledem na prohlubující se trend nepříznivých klimatických změn, které se v posledních letech stále intenzivněji projevují na území našeho státu (období střídání povodní a sucha).

Protože v průběhu šetření obec změnu územního plánu schválila, zástupce ochránkyně šetření ukončil, neboť výsledné rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu přezkoumávat nemůže. Stěžovatelce zástupce ochránkyně poradil, že může podat ke krajskému soudu návrh na zrušení změny územního plánu, jenž by vyváženost obou zájmů (rozvoj obce x ochrana zemědělské půdy) posoudil. Stěžovatelka za poskytnuté právní stanovisko a rady k dalšímu postupu poděkovala a na základě doporučení zástupce ochránkyně napadla územní plán u soudu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv