Veřejný ochránce práv - Ve 3. čtvrtletí ochránkyně pomohla a poradila více lidem
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Ve 3. čtvrtletí ochránkyně pomohla a poradila více lidem

Ve 3. čtvrtletí ochránkyně pomohla a poradila více lidem

24. října 2016

Ve třetím čtvrtletí vyhledalo pomoc veřejné ochránkyně práv zatím nejvíc lidí za celý rok. V celkovém počtu 2193 podnětů se navíc o 10 % zvýšil počet podnětů v působnosti, takže se ochránkyně mnohem častěji mohla problémy lidí zabývat a reálně tak pomohla či poradila více lidem než v předchozích částech roku.

Primát stále drží oblast sociálního zabezpečení (332 podnětů), ale právě v ní došlo od začátku roku také k největšímu poklesu – o 10 %. „Nedá se považovat za trend,“ upozorňuje však veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, s tím, že výkyvy v počtech stížností v průběhu roku jsou běžné a obsah podnětů v sociálním zabezpečení se příliš nemění. I poměr zjištěných nedostatků v podnětech zůstává stejný: „Ve 33 případech z oblasti sociálního zabezpečení jsme zjistili nedostatky a vždy se nám podařilo je odstranit. Lidé, kteří se na nás se svými problémy obrátili, se tak dočkali správně vyměřených důchodů nebo příspěvku na péči.“ Podle ochránkyně se na úspěšnosti řešení tohoto typu stížností podílí i dlouhodobá spolupráce s orgány sociálního zabezpečení.

Jestliže o přibližně 50 podnětů z oblasti sociálního zabezpečení přišlo ve 3. čtvrtletí méně, o stejný počet se naopak zvýšil počet podnětů v oblasti staveb a regionálního rozvoje. V letních měsících lidé častěji řeší různé rekonstrukce, přestavby, provádějí terénní úpravy apod., všímají si podobné činnosti ve svém okolí, takže častěji než jindy pak přicházejí do styku se stavebními úřady. Odpovídá tomu i nárůst počtu podnětů týkajících se stavebního řízení (tj. povolování staveb), ale také stížností na stavební úřady v souvislosti s řízením o odstranění stavby. Na druhou stranu ale výrazně klesl počet zjištěných pochybení na straně úřadů. Lidé mnohem častěji potřebovali vysvětlit situaci a poradit v dalším postupu.

K doslova skokovému nárůstu o 50 % oproti prvnímu a druhému čtvrtletí došlo ve skupině podnětů týkajících se policie, vězeňství a armády. Rozdíl mezi začátkem roku a třetím čtvrtletím v počtu stížností je patrný zejména u vězeňské služby (77 podnětů za 1.Q, 104 za 2.Q. a 119 za 3.Q.). Plynule stoupá i počet stížností směřujících vůči policii. Není ale bez zajímavosti, že zatímco počet stížnosti v této oblasti stoupl, počet zjištěných pochybení byl ve třetím čtvrtletí nejnižší za celý rok.

O třetinu vzrostl také počet stížností z oblasti dopravy a spojů, kde se zvýšení týká především stížností na postup silničních správních úřadů, tj. problematiky veřejných cest a jejich přístupnosti. Příčina může být obdobná jako u stavebnictví – lidé v letních měsících častěji pobývají mimo své domovy a řeší přístup k rekreačním objektům apod.

Další statistické údaje o činnosti veřejné ochránkyně práv ve 3. čtvrtletí jsou dostupné zde: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Statistiky/2016_3_ctvrtleti.pdf

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv