Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > V případě pochybností mají studenti právo na přezkum své maturity

V případě pochybností mají studenti právo na přezkum své maturity

20. května 2016

V tomto období zažívají někteří studenti středních škol horké chvíle při maturitních zkouškách. Ne každému se však povede napoprvé u maturity uspět. Ne vždy je přitom chyba na straně studenta nebo studentky. Pokud je student přesvědčen, že nechyboval, ale chybné bylo zadání, vyhodnocení nebo průběh zkoušky, má možnost požádat o přezkum. Obrátit se může na příslušný krajský úřad nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přinášíme jednoduchý návod, jak to udělat.

Nejdříve se student musí přihlásit do tzv. výsledkového portálu žáka (VPŽ), kde má přehled o svých zkouškách – https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx. Skrz portál získá přístup k výsledkům svých didaktických testů nebo ke svým vyhodnoceným záznamovým archům. K registraci do tohoto portálu student potřebuje autentizační kód, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce nebo součástí pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. Pokud tyto dokumenty již nemá, může o autentizační kód požádat ředitele školy.

Žáci, kteří jsou nespokojení s výsledky své maturitní zkoušky nebo s jejím průběhem se mohou obrátit na krajský úřad nebo ministerstvo s žádostí o přezkum. Student svou žádostí o přezkum může dosáhnout změny výsledku zkoušky, nebo povolení jejího opakování.

V případě didaktických testů se student musí obrátit na ministerstvo. Své námitky musí poslat nejpozději do 4. června 2016 na adresu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. 

Může žádat o přezkoumání celého testu. Nicméně je vhodné, aby uvedl konkrétní námitky. Lze například namítat, že konkrétní otázka byla hodnocena chybně nebo že výsledek testu ovlivnila špatná organizace zkoušky (např. hluk ve třídě). Pokud student bude namítat chybu organizace, pak je vhodné, aby ve své žádosti uvedl jména dalších spolužáků, kteří by špatný průběh zkoušky mohli potvrdit. Měl by na ně uvést i kontakt (např. telefonní číslo, e-mail), aby je ministerstvo mohlo požádat o vyjádření.

Pokud není student spokojený s výsledkem nebo průběhem ústní zkoušky společné části, písemné práce nebo profilové zkoušky, musí se s žádostí o přezkum obrátit na příslušný krajský úřad. A to v případě stížnosti na písemnou práci nejpozději do 4. června 2016 a v případě stížnosti na ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky nejpozději do 30. června 2016.

Ministerstvo i krajský úřad musejí o žádosti rozhodnout do třiceti dnů ode dne jejího doručení. 

Náležitosti žádosti:

  • Jméno a příjmení žadatele;
  • telefonní, případně e-mailový kontakt na žadatele;
  • REDIZO střední školy kde žák zkoušku konal;
  • kód žáka, který je uveden na výpisu o výsledcích didaktických testů žáka;
  • doručovací adresa, kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky z didaktického testu zasláno;
  • označení didaktického testu/didaktických testů (uvedení zkušebního předmětu), jejichž výsledek chce žadatel přezkoumat (např. didaktický test z matematiky);
  • uvedení důvodu/ů námitky/tek žadatele;
  • žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak
  • musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky).

Bližší informace k přezkumům jsou dostupné na http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html .

Pokud student s přezkumem u krajského úřadu nebo ministerstva neuspěje, může se obrátit s žalobou k soudu. Žalobu musí podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení výsledku přezkumu. Žaloba se podává ke krajskému soudu podle sídla úřadu, který o přezkumu rozhodoval (v případě ministerstva jde o Městský soud v Praze).

Bližší informace k soudní ochraně naleznete na  http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/soudni-ochrana-proti-rozhodnuti-spravnich-organu/

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv