Veřejný ochránce práv - Rodiče nesmí zadlužovat své děti
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Rodiče nesmí zadlužovat své děti

Rodiče nesmí zadlužovat své děti

11. října 2016

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) přestal na základě našeho šetření vydávat rozhodnutí, která vedla k exekuci dluhů na dětech. Setkávali jsme se s případy, kdy si rodič sjednal mobilní tarif a smlouvu napsal na své dítě. Neplatil za mobilní služby a následný dluh byl exekučně vymáhán na dítěti. Tuto praxi se nám podařilo změnit. Nezletilé děti nemohou být odpovědné za protiprávní jednání svých rodičů. Ti naopak nesou odpovědnost za jejich závazky. Postupně se nám daří odbourávat příčiny, díky kterým vstupují někteří nezletilí do věku dospělosti zatíženi nesplacenými dluhy.

V šetřeném případě jsme se setkali se situací, kdy matka uzavřela smlouvu na studentský tarif. Aby na tento zvýhodněný tarif dosáhla, napsala jej na svého osmiletého syna. Ten s ní dokonce ani nežil ve společné domácnosti – od svých čtyř let byl v pěstounské péči a matka o něj nejevila zájem.

Matka brzy přestala hradit měsíční vyúčtování. Operátor po třech letech navrhl ČTÚ zahájení řízení vůči dlužníkovi.  ČTÚ návrhu vyhověl a vydal rozhodnutí, na jehož základě podal operátor návrh na exekuci vůči tehdy jedenáctiletému chlapci. Ten se snažil tento nespravedlivý postup zvrátit. V roce 2015 se pak obrátil na veřejnou ochránkyni práv. Ve svém podnětu vyjádřil přání, aby děti nebyly trestány za jednání svých rodičů.

V průběhu šetření jsme se s ČTÚ velmi rychle shodli, že za tyto závazky je zodpovědný rodič a nikoli nezletilý. To ostatně vyplývá i z nového občanského zákoníku, kde je stanoveno, že rodič má povinnost platit za služby poskytnuté nezletilému.

Pro podobné případy uveďme, že v situaci, kdy existuje byť jen možnost střetu zájmů, je třeba nezletilému stanovit opatrovníka. Zájem matky a syna byl v tomto případě v evidentním rozporu. Nebylo možné předpokládat, že by matka – coby jeho zákonná zástupkyně – byla schopná hájit jeho nejlepší zájem. Matka svého syna naopak zneužila a vyhovovalo jí, že je exekuce vedená na její dítě.

Veřejný ochránce práv bojuje proti zadlužování dětí

Veřejný ochránce práv se snaží dlouhodobě bránit zadlužování dětí vinou nezodpovědného chování rodičů. V minulosti jsme se zabývali problematikou správy místního poplatku za komunální odpad u nezletilých poplatníků, kterým obecní úřad vyměřil poplatek jakožto důsledek neplnění povinností zákonných zástupců.

Zasazovali jsme se o to, aby obecní úřady nevyměřovaly místní poplatek nezletilým dětem, ale oběma zákonným zástupcům dítěte společně a nerozdílně. Od letošního roku v důsledku změny právní úpravy již není možné vyměřit místní poplatek za komunální odpad nezletilému dítěti.

Vedle toho apelujeme na obce, aby využily možnosti provedení daňové exekuce vlastními silami (exekuci srážkami ze mzdy; přikázáním pohledávky z účtu) namísto předání vymáhání soudnímu exekutorovi.

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv