Veřejný ochránce práv - Pokuta za nedodržení elektronické formy podání daňového přiznání
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Pokuta za nedodržení elektronické formy podání daňového přiznání

Pokuta za nedodržení elektronické formy podání daňového přiznání

12. září 2016

Pokud někdo má – nebo musí mít – datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictví. Platí to už druhý rok, přesto o této povinnosti řada lidí stále neví. Proti pokutě se přitom nelze bránit.

Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává se stížnostmi proti uložení pokuty 2000 Kč za nedodržení povinnosti podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky. Stěžovatelé namítají, že o této povinnosti nevěděli a že je o ní měl finanční úřad předem informovat. Takovou povinnost však finanční úřad nemá. Je naopak zájmem toho, kdo daňové přiznání podává, aktivně se předem seznámit se svými povinnostmi a být si jich vědom.

Povinnost podat daňové přiznání elektronicky vyplývá z daňového řádu už druhý rok. Od 1. ledna 2015 je každý daňový subjekt (nebo jeho zástupce), který má zpřístupněnou datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem), povinen podat daňové přiznání elektronicky. Finanční úřad pak uloží platebním výměrem pokutu ve výši 2 000 Kč bez výjimky tomu, kdo tuto povinnost nesplnil, např. podal daňové přiznání klasickým „papírovým“ způsobem. Ze zákona nevyplývá žádná možnost od uložení pokuty upustit, nebo pokutu snížit.

Proti platebnímu výměru se sice lze odvolat, nicméně daňový subjekt neuspěje s námitkou, že ho finanční úřad na povinnost podat daňové přiznání datovou schránkou předem neupozornil (např. při podání daňového přiznání na podatelně finančního úřadu nebo zasláním upozornění do datové schránky, atp.).  Seznámení veřejnosti o novelách zákonů s předstihem je jistě žádoucí, nicméně zákony zpravidla neukládají úřadům informační povinnost o legislativních změnách. Je tomu tak i v tomto případě. K informování veřejnosti dochází spíše neformálně, zejména prostřednictvím médií a odborné literatury. Je navíc v zájmu každého znát svá práva i povinnosti.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv