Veřejný ochránce práv - Parkování výfukem k chodníku není přestupkem
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Parkování výfukem k chodníku není přestupkem

Parkování výfukem k chodníku není přestupkem

4. října 2016

Parkovat výfukem k chodníku sice může být pro chodce a obyvatele přilehlých domů nepříjemné, ale nejde o dopravní přestupek. Mohlo by to být přestupek pouze v případě, pokud by byl směr parkování přímo stanoven dodatkovou tabulkou k dopravní značce. Proti blokové pokutě za „špatný“ směr auta při parkování je možné se bránit do šesti měsíců od jejího uložení.

Na základě reportáže ČT o pokutách ukládaných Městskou policií Brno řidičům za špatné parkování na chodníku se ochránkyně obrátila na Krajský úřad Jihomoravského kraje s žádostí o hodnocení tohoto postupu. Z reportáže totiž vyplývalo, že městští strážníci ukládali blokové pokuty za špatné parkování v situacích, kdy vozidlo parkovalo směrem do vozovky (tj. výfukem k chodníku). Odvolávali se na dopravní značku IP 11f nebo 11d („Parkoviště, stání na chodníku kolmé nebo šikmé“), na níž je symbol auta orientován přední částí k chodníku. Podle ochránkyně je ale takový výklad dopravní značky nesprávný.

Krajský úřad JMK shodně s názorem ochránkyně nepovažuje jednání pokutovaných řidičů za přestupek a již několik takových pokut zrušil. Symbol auta na dopravní značce „Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)“ nebo na dodatkové tabulce vyznačuje podle krajského úřadu způsob stání na parkovišti, tj. kolmo nebo šikmo. Určuje tedy směr osy vozidla vůči vozovce, nikoli orientaci auta přední či zadní částí do vozovky. Pokud by měla být určena orientace vozidla, muselo by to být stanoveno dodatkovou tabulkou ke značce.

Řidiči, kteří byli pokutováni za „opačné“ parkování, se mohou obrátit na Městskou policii Brno s podnětem k přezkumu. Musí tak ale učinit nejpozději do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o přestupku, tj. od uložení blokové pokuty. Pokud by městská policie nevyhověla, postoupí podnět krajskému úřadu, který by ji, vzhledem ke svému názoru na věc, zrušil.

Reportáž ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100812/obsah/487771-zmatky-kolem-parkovacich-znacek 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv