Veřejný ochránce práv - Oslyšená varování: Už před 13 lety kritizoval ombudsman nepřipravenost D8
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Oslyšená varování: Už před 13 lety kritizoval ombudsman nepřipravenost D8

Oslyšená varování: Už před 13 lety kritizoval ombudsman nepřipravenost D8

24. října 2016

Média v posledních dnech opět upozorňují na nedostatky stále nedokončené dálnice D8. Touto stavbou se už v roce 2003 zabýval ombudsman Otakar Motejl a kritizoval nedodržení zákonných postupů při přípravě záměru stavby D8 v úseku Lovosice – Řehlovice, vedoucí přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří.

„Fakt, že dálnice prochází chráněnou krajinnou oblastí, je v České republice bezprecedentní záležitostí, takže tím spíš bylo na místě očekávat zvlášť pečlivý postup všech zainteresovaných úřadů. Opak byl ale pravdou a ochránce shledal pochybení v postupech úřadů při výběru vhodné trasy v rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona EIA. Kupříkladu tak nedošlo k důslednému vyhodnocení projektu i s ohledem na geologii území, v němž jsou evidována sesuvná místa,“ poukazuje zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček na šetření, které ombudsman Otakar Motejl vedl v roce 2003. Ačkoli šetřené úřady nedostatky přípravných procedur připustily, účinnou nápravu odmítly s odůvodněním, že výstavbu dálnice D8 již nelze oddalovat novými požadavky ohledně její podoby (v té době vládlo přesvědčení, že úplná dostavba D8 je záležitostí jednotek let).

Podle poznatků veřejného ochránce práv se při začlenění obdobných rizikových projektů do území projeví každá nedůslednost při přípravě záměru. Mělo by proto být úkolem nezávislé státní správy, aby s využitím právních nástrojů, jimiž disponuje, veškeré skutečnosti vážící se k takové investici rozkryla, a zajistila objektivní posouzení, včetně komplexního zhodnocení zásahu do všech složek životního prostředí a možností eliminace těchto dopadů. Nedodržení zákonných postupů už při přípravě záměru s sebou totiž nese nutnost řešit problémy ex post, kdy již mnohé souvislosti není možno objektivně posoudit a rozkrýt (typicky nelze zpětně posuzovat variantní umístění záměru). V případě infrastrukturních staveb je na místě především jejich pečlivá příprava, včetně důsledného dodržování právních předpisů, neboť „nevypořádané konflikty“ ve svých důsledcích následnou realizaci značně protahují a prodražují. K podobným závěrům došly opakovaně vedle veřejného ochránce práv, také soudy či Nejvyšší kontrolní úřad.

Problémy při dokončování dálnice D8 přes České středohoří názory ochránce bohužel potvrzují.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv