Veřejný ochránce práv - Ochránkyně iniciovala spravedlivější systém rodičovského příspěvku
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Ochránkyně iniciovala spravedlivější systém rodičovského příspěvku

Ochránkyně iniciovala spravedlivější systém rodičovského příspěvku

28. července 2016

Výplata rodičovského příspěvku by měla být do budoucna spravedlivější. V reakci na dlouhodobé upozorňování veřejné ochránkyně práv a na její doporučení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zákona o státní sociální podpoře. Vláda návrh schválila a předložila ho Poslanecké sněmovně.

Veřejná ochránkyně práv opakovaně upozorňovala ministerstvo, že současný systém způsobuje v praxi problémy a v řadě případů nepomáhá rodinám s dětmi tak, jak by měl. V případě některých skupin příjemců neplní svůj účel finančně zabezpečit osoby pečující o dítě tak, aby v důsledku péče o dítě a snížené výdělečné možnosti nebyly existenčně ohroženy.

Změny, které ochránkyně doporučovala a ministerstvo je do novely zahrnulo:

Zrušení podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů.

Šetření ochránkyně ukázala, že vyžadování podpisu druhého rodiče na žádosti o rodičovský příspěvek, kterým rodič dává souhlas se zpracováním osobních údajů, je z hlediska procesu přiznání rodičovského příspěvku nadbytečné. V praxi přitom způsobuje problémy v situaci, kdy druhý rodič dítěte nespolupracuje a souhlas odmítne udělit nebo není možné jej dohledat. Rodiči pečujícímu o dítě pak kvůli tomu nemůže být rodičovský příspěvek přiznán. Ministerstvo se s názorem ztotožnilo a podmínku souhlasu druhého rodiče navrhuje ze zákona vypustit.

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku pro studenty, osoby samostatně výdělečně činné a ekonomicky neaktivní. 

Ochránkyně upozornila na to, že rodičům, kteří nemohou volit výši rodičovského příspěvku a čerpají dávku v částce 7.600,- Kč měsíčně do devátého měsíce věku dítě a 3.800,- Kč do 4 let věku dítěte, nemůže dávka stačit na zajištění základních životních potřeb a často se stávají příjemci jiných sociálních dávek. Z tohoto důvodu ochránkyně doporučila, aby i tito rodiče, kterými jsou zejména studenti, osoby samostatně výdělečně činné nehradící nemocenské pojištění a ekonomicky neaktivní, mohli i od devátého měsíce čerpat dávku až ve výši 7.600,- Kč měsíčně. Ministerstvo s tímto doporučením souhlasilo a novela zákona zavádí i pro tuto skupinu rodičů možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku.

Odstranění souběhu odměny pěstouna a rodičovského příspěvku u pěstounů na přechodnou dobu.

Ochránkyně se setkala s případy, kdy osvojitelé převzali dítě do své péče od pěstounů na přechodnou dobu. Pokud těmto pěstounům vyplácel úřad práce rodičovský příspěvek v maximálních částkách, nemohli pak osvojitelé volit čerpání dávky alespoň do tří let dítěte, protože většina příspěvku už byla vyčerpána. Pěstouni, jimž bylo dítě svěřeno na přechodnou dobu, tak pobírali dvě dávky sloužící stejnému účelu – dávku pěstounské péče a rodičovský příspěvek. Podle ochránkyně jde o nespravedlnost, která vyplynula ze stávající právní úpravy. V některých případech mohlo dojít k tomu, že pěstoun na přechodnou dobu vyčerpal celý rodičovský příspěvek, takže osvojitelé, kterým bylo dítě svěřeno do trvalé péče, už na něj neměli nárok. Jestliže chce stát podporovat svěřování dětí do stabilního rodinného prostředí, měl by podle ochránkyně náhradním rodičům přiznat odpovídající hmotné zabezpečení. Na její doporučení nyní ministerstvo navrhuje zrušit možnost čerpání rodičovského příspěvku pěstouny na přechodnou dobu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv