Veřejný ochránce práv - Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů musí být důsledné
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů musí být důsledné

Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů musí být důsledné

1. července 2016

Poznatky a zkušenosti veřejné ochránkyně práv s řešením podnětů v oblasti pracovněprávních vztahů se uplatnily v rámci projektu „Testování evropského občanství: hledisko porušování pracovních práv“, realizovaného Multikulturním centrem Praha. Projekt se sice zaměřil na prověření dodržování rovných podmínek pro pracovníky ze států Evropské unie, ale s obdobnými problémy se setkávají i někteří čeští zaměstnanci. Je proto třeba, aby dohled nad dodržováním právních předpisů byl systematický a důsledný.

Podle řešitelů projektu využívají zaměstnavatelé často toho, že zahraniční pracovníci neumí česky a neznají české právní předpisy. Je tak pro ně těžké se protiprávnímu jednání bránit. Jde přitom o občany Evropské unie, například z Rumunska, Bulharska, kteří vykonávají práci často bez zdravotního a sociálního pojištění, bez písemné pracovní smlouvy a mnohdy i bez vyplacené mzdy. Problémy působí i tzv. zastřené agenturní zaměstnávání, kdy je cizinec zaměstnán někdy i přes několik úrovní subdodavatelů, takže není zřejmé, kdo má vůči komu jaké povinnosti.

Dodržování pracovněprávních předpisů kontrolují inspektoráty práce. Veřejná ochránkyně práv ročně obdrží v průměru 40 stížností na jejich činnost. V případech, kdy např. zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci mzdu, stěžovatelé obvykle poukazují na to, že sice inspektorát práce potvrdil porušení zákona ze strany zaměstnavatele, ale nevyplacenou mzdu jim nevymohl. Tyto situace se týkají nejen zahraničních, ale i českých zaměstnanců. Veřejná ochránkyně práv v této souvislosti upozorňuje, že i když inspektorát práce nemůže přímo vymáhat mzdové nároky jednotlivých zaměstnanců, v případě zjištění pochybení může zahájit správní řízení a uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 2 000 000 Kč za porušení pracovněprávních předpisů. Současně mu jako opatření k nápravě uloží, aby mzdu zaměstnancům vyplatil. Důslednost kontroly a hrozba vysoké pokuty mohou zaměstnavatele přimět k nápravě a vyplacení mzdy. Pokud však ani přes uloženou pokutu zaměstnavatel mzdu nevyplatí, nezbývá zaměstnanci, než se obrátit na soud, což je pro zahraniční pracovníky komplikované.

V oblasti agenturního zaměstnávání se ochránkyně setkává především s problémem nerovného odměňování kmenových a agenturních zaměstnanců. Netýká se jen cizinců, ale jak ochránkyně již dříve upozorňovala, do podobné situace se dostávají například lidé se zdravotním postižením, kteří jsou rovněž často zaměstnávání prostřednictvím agentur práce. I zde je podle ochránkyně nutná systematická kontrolní činnost inspektorátů práce zaměřená mj. na dodržování povinnosti srovnatelných pracovních a mzdových podmínek.

Informace o tom, jak se obracet na inspekci práce a s čím může inspekce pomoci, najdete zde.

Bližší informace o projektu "Testování evropského občanství: hledisko porušování pracovních práv" najdete zde .

Vlastní stránky projektu (CZ)  (EN)  a Detailní zprávy z jednotlivých zemí zapojených do projektu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv