Veřejný ochránce práv - I zadlužení lidé musí mít možnost získat práci
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > I zadlužení lidé musí mít možnost získat práci

I zadlužení lidé musí mít možnost získat práci

1. listopadu 2016

Dluh by neměl být absolutní překážkou při hledání zaměstnání. Pokud nejde o pracovní pozici, v níž by zaměstnanec nakládal s penězi a mohl pro zaměstnavatele představovat určité riziko, nemělo by obecně platit, že zadlužení lidé nezískají práci. Konstatovala to veřejná ochránkyně práv v případu, o němž informovala i Poslaneckou sněmovnu v rámci pravidelné zprávy o činnosti.

Na ochránkyni se obrátil odmítnutý uchazeč o pracovní pozici manažera pobočky prodejce aut. Vyhrál sice výběrové řízení, ale zaměstnavatel o něm před podpisem pracovní smlouvy zjistil, že jev insolvenci a do zaměstnání ho nepřijal. Takový přístup vnímal stěžovatel jako porušení práva na rovné zacházení. Obrátil se na oblastní inspektorát práce, který v postupu zaměstnavatele neshledal žádné pochybení, proto požádal o pomoc ochránkyni.

Ta ve věci zahájila šetření a prověřila postup inspektorátu. Konstatovala, že se inspektorát nedopustil pochybení, které by mělo vliv na výsledek kontroly. Ve vztahu k namítanému nerovnému zacházení ochránkyně stěžovateli vysvětlila, že vzhledem k tomu, že majetkové poměry nejsou ve výčtu diskriminačních důvodů, nemohlo dojít k porušení antidiskriminačního zákona. Nelze se tedy bránit antidiskriminační žalobou. Podle názoru ochránkyně však v takovém případě zůstává možnost podat žalobu na ochranu osobnosti dle občanského zákoníku.

Ochránkyně v souvislosti s tímto případem vyjádřila názor, že pokud se k výkonu určité pracovní pozice váže odpovědnost za nakládání s finančními prostředky zaměstnavatele nebo plánování a kontrola dlouhodobějších finančních toků a operací, může zaměstnavatel vnímat i osobní situaci uchazeče (osobní bankrot) jako projev jeho schopností potřebných pro výkon těchto činností. Neznamená to však, že uchazeč o zaměstnání, který je zadlužený, již nemůže získat práci. Zaměstnavatelé by měli svůj postup pečlivě zvažovat a toto kritérium uplatňovat přiměřeně pouze u těch pracovních pozic, kde zaměstnanec musí vykonávat specifické činnosti spojené s finančními operacemi.

Zpráva o šetření: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4334 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv