Veřejný ochránce práv - I dnes lze zmírnit některé křivdy minulosti
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > I dnes lze zmírnit některé křivdy minulosti

I dnes lze zmírnit některé křivdy minulosti

7. září 2016

I sedmdesát let od konce 2. světové války žijí v České republice lidé, kteří osobně pociťují její důsledky na své současné sociální situaci. Každý rok tak veřejná ochránkyně práv řeší několik podnětů týkajících se možného zvýšení důchodu nebo nároku na odškodnění v souvislosti s totálním nasazením, vězněním, účastí na národním boji za osvobození nebo úmrtím rodičů v důsledku nacistické perzekuce. Některým z nich dokáže ombudsmanka pomoci a alespoň trochu zmírnit jejich těžký osud.

Příkladem může být stěžovatel z Moravskoslezského kraje, který žádal o pomoc v souvislosti s nepřiznáním odškodnění za účast jeho otce na národním boji za osvobození. Nárok na odškodnění mají sirotci po občanech popravených nebo zemřelých ve vyšetřovací vazbě, vězeních, koncentračních a internačních táborech nebo násilně usmrcených v souvislosti se zatýkáním, kteří ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let. Otec stěžovatele byl příslušníkem první československé armády na Slovensku, kde byl také vězněn a v dubnu 1945 zemřel. Přestože stěžovatel doložil osvědčení Ministerstva obrany o tom, že byl otec československým politickým vězněm, ČSSZ mu odškodnění přiznala až po šetření veřejné ochránkyně práv. Ochránkyně stěžovatele také upozornila, že má nárok i na další odškodnění – příplatek k důchodu, který náleží některým pozůstalým po účastnících národního boje za osvobození Československa.

Právě příplatek k důchodu je jediným odškodněním, které dnes ještě přichází v úvahu pro lidi zasažené 2. světovou válkou. Nárok na něj mají především účastníci národního boje za osvobození, tedy např. bývalí partyzáni, příslušníci československé armády v zahraničí nebo českoslovenští političtí vězni. Reálně, vzhledem k časovému odstupu od skončení války, však na něj v současné době mají v podstatě nárok již jen osoby, jejichž rodič za války zemřel a bylo mu Ministerstvem obrany vydáno osvědčení o účasti v národním boji za osvobození, pokud jim v době smrti rodiče nebylo ještě 18 let. Jak ale ukazují podněty ochránkyni, řada seniorů, jichž se toto odškodnění týká, o svém nároku neví a nepožádali o něj. Je to i případ muže, který jako dítě jen zázrakem za války přežil, zatímco celá jeho rodina a příbuzní byli popraveni. I po válce se jako sirotek potýkal s celou řadou těžkostí a nespravedlností, včetně dalších křivd způsobených komunistickým režimem. Na nápravu takových útrap žádný zákon neexistuje (pokud se nejedná např. o věznění z politických důvodů, službu v Pomocných technických praporech či propuštění z práce z politických důvodů), ale ochránkyně stěžovatele upozornila, že by měl mít nárok na příplatek k důchodu, jako odškodnění za smrt rodičů během 2. světové války, a může o něj požádat.

Ochránkyně se též, i když už jen sporadicky, setkává s případy, kdy žadateli, který se musel za války ukrývat před perzekucí z rasových důvodů, byla žádost o odškodnění zamítnuta. Důvodem bylo nepředložení důkazů o ukrývání se. Nejvyšší správní soud však v roce 2008 rozhodl, že s ohledem na okolnosti a historické souvislosti musí ČSSZ při posuzování těchto žádostí o odškodnění sama ověřit, jestli je tvrzení žadatele pravděpodobné a možné, nikoliv pouze trvat na bezpodmínečném prokázání ukrývání. Odmítnutí žadatelé nebo jejich dědici mohli a stále mohou podat novou žádost a ČSSZ se jí musí znovu zabývat.

Pro některé další stěžovatele je však už pozdě domoci se odškodnění. Týká se to zejména nuceně nasazených či pozůstalých po nich, kteří včas nepožádali o odškodnění. Výplaty odškodnění, které obětem nucených prací přiznával Česko německý fond budoucnosti (Kancelář pro oběti nacismu) totiž skončily v roce 2006 a nelze o ně již žádat.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv