Veřejný ochránce práv - Fotovoltaická elektrárna v Moldavě definitivně nezákonná
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Fotovoltaická elektrárna v Moldavě definitivně nezákonná

Fotovoltaická elektrárna v Moldavě definitivně nezákonná

21. července 2016

Nejvyšší správní soud s konečnou platností rozhodl, že povolení k výstavbě fotovoltaické elektrárny v chráněné ptačí rezervaci v Krušných horách v obci Moldava byla vydána v rozporu se zákonem. Potvrdil tak verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem, který rozhodnutí o umístění a povolení stavby zrušil pro nezákonnost. Úplným úspěchem tím skončila dosud první žaloba podaná veřejným ochráncem práv ve veřejném zájmu.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného Městského úřadu Duchcov a potvrdil, že k povolení výstavby fotovoltaické elektrárny chyběly zákonem požadované výjimky a souhlasy z oblasti ochrany životního prostředí. Tato povolení neexistovala ke dni vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby v roce 2009, ani ke dni podání žaloby veřejným ochránce práv v roce 2012 a vlastník elektrárny je nemá ani v současnosti. Stavba je už přitom od roku 2011 v trvalém provozu. Ze strany vlastníka jde tedy o přetrvávající zakázanou činnost, stále ohrožující zvláště chráněné území.

Fotovoltaická elektrárna byla navíc umístěna v nezastavěném území, pro které neexistoval schválený územní plán, čímž rovněž došlo k porušení stavebního zákona.

Nejvyšší správní soud rovněž odkázal na skutečnost, že rozhodnutí týkající se fotovoltaické elektrárny byla vydána jako výsledek trestné činnosti úřednic, které byly za toto jednání pravomocně odsouzeny za zneužití pravomoci veřejného činitele. Upozornil přitom na intenzivní zájem celé společnosti na přezkoumání zákonnosti takových rozhodnutí.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zamítnutí kasační stížnosti ve svém vyjádření Nejvyššímu správnímu soudu navrhla a poukázala na to, že zájem na výrobě elektrické energie z tohoto konkrétního obnovitelného zdroje není zájmem veřejným. Slouží především ekonomickému zájmu vlastníka elektrárny. Takovou stavbu nelze umístit do nezastavěného území bez schváleného územního plánu a bez potřebných souhlasů či výjimek týkajících se dopadů na životní prostředí.

I s tímto hodnocením se Nejvyšší správní soud ztotožnil.

Rozhodnutí o umístění a povolení stavby fotovoltaické elektrárny v Moldavě jsou tedy s konečnou platností zrušena.

Podrobnější informace o šetření veřejného ochránce práv, které předcházelo žalobě ve veřejném zájmu najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv