Veřejný ochránce práv - Chceme zlepšit nerovné postavení žen na trhu práce
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > Chceme zlepšit nerovné postavení žen na trhu práce

Chceme zlepšit nerovné postavení žen na trhu práce

8. července 2016

Ženy mají v České republice v průměru o 22 % nižší platy než muži. Tento fakt je dlouhodobě znám a je také dlouhodobě přehlížen. Nejen z tohoto důvodu se Kancelář veřejné ochránkyně práv zapojila – spolu s Genderovým informačním centrem NORA – do projektu „Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů!“ Hlavním cílem projektu bylo zvýšení povědomí veřejnosti o problematice nerovného odměňování. Smyslem projektu bylo také hledání cest, jak nerovnému odměňování předcházet. Projekt začal v roce 2015 a byl ukončen v červnu 2016.

Přetrvávající problémy v České republice:

 • fenomén tzv. underreportingu – neoznamování diskriminace;
 • nedostatečná transparentnost platů a mezd – zaměstnanci nemohou posoudit, jak jsou placeni ostatní kolegové na stejné pozici za stejnou nebo srovnatelnou práci;
 • nízká minimální mzda a nízká cena práce obecně, která častěji dopadá na ženy;
 • feminizace chudoby – častěji jsou ohroženy chudobou ženy samoživitelky a ženy v důchodovém věku;
 • gender pension gap – rozdílné odměňování v práci se odráží i v rozdílné výši důchodů;
 • rozdílné odměňování se netýká jen samotných žen, ale také domácností, kde je žena jedním z živitelů – její nižší příjem sráží celkový příjem rodiny.

Doporučení:

 • realizace některých z opatření, které navrhla Evropská komise členským státům ve svém Doporučení o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti z roku 2014.
 • Například: audity odměňování v podnicích a organizacích s alespoň 250 zaměstnanci; právo zaměstnanců na informace o úrovni platů – aby zaměstnanci mohli požádat o informace o úrovni platů rozdělené podle pohlaví pro kategorie zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou nebo rovnocennou práci; podávání zpráv o odměňování u zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci – toto opaření již bylo schváleno usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014.
 • Vypracování nové metodiky kontrol rovného odměňování  (MPSV ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce) a následné efektivní kontroly prováděné oblastními inspektoráty práce. 

Zapojení právníků a právniček Kanceláře veřejné ochránkyně práv do projektu:

 • besedy s veřejností;
 • debaty a přednášky pro studenty středních a vysokých škol;
 • kulaté stoly se zaměstnavateli a sociálními partnery (tj. i úřady);
 • spolupráce na organizaci mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů (ochránkyně poskytla konferenci záštitu).

Dokumenty:

 Sborník z mezinárodní konference k nerovnému odměňování žen a mužů (4.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Poziční dokument k nerovnému odměňování žen a mužů v České republice (679.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Vybrané výstupy v médiích:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100710/video/  

http://www.barrandov.tv/video/70949-nase-zpravy-28-6-2016 

http://ekonomika.idnes.cz/zeny-ve-firm...ka.aspx?c=A160628_173729_ekonomika_pas 

www.tyden.cz/rubriky/byznys/ces...latach-ostrouhaji-o-tisice_388963.html

www.karlovarskenovinky.cz/zpravy/regiony/pozor-na-rozdily-v-odmenovani-zen-a-muzu/

https://www.novinky.cz/kariera/407945-zeny-berou-mene-nez-muzi-i-proto-ze-si-to-samy-navrhnou.html

www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/4727-v-brne-se-predstavi-vyznamni-experti-na-problematiku-nerovneho-odmenovani-zen-a-muzu.html

  

Úkolem ochránkyně je v souladu s ustanovením § 1 odst. 5 ve vazbě na § 21b zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat působnost ve věcech práva na rovné zacházení a přispívat k prosazování práva na rovné zacházení. Součástí antidiskriminační agendy (agendy rovného zacházení) je i oblast rovnosti žen a mužů včetně specifických otázek souvisejících s rovností v odměňování. Na oblast zaměstnání a povolání (a přístupu k němu), v níž se odměňování za práci uskutečňuje, dopadá antidiskriminační zákon a platí zde (mimo jiné) i zákaz diskriminace z důvodu pohlaví. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv