Veřejný ochránce práv - 2. čtvrtletí: S jakými problémy lidé vyhledávají pomoc ombudsmanky
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2016 > 2. čtvrtletí: S jakými problémy lidé vyhledávají pomoc ombudsmanky

2. čtvrtletí: S jakými problémy lidé vyhledávají pomoc ombudsmanky

3. srpna 2016

Ve druhém čtvrtletí se na ochránkyni obrátilo 2103 lidí s žádostí o pomoc při řešení své životní situace. Dvě třetiny (64 %) jejich podnětů spadá do působnosti veřejného ochránce práv a ochránkyně se jimi může zabývat.

Stabilně největší počet stížností se týká oblasti sociálního zabezpečení. Celkový počet 387 podnětů ve 2. čtvrtletí je prakticky totožný s údajem za první tři měsíce roku. Rozdíly jsou však v problémech, které lidé v oblasti sociálního zabezpečení řeší. Nejpočetnější jsou stále zastoupeny invalidní důchody, ale prakticky o polovinu se snížil počet podnětů ke starobním důchodům (z 39 na 20) a k příspěvku na živobytí (ze 41 na 22). Vzrostl naopak počet podnětů týkajících se příspěvku na péči. Typicky jde o nesouhlas s výsledkem posouzení stupně závislosti na péči či s délkou vyřizování žádosti o příspěvek. Stěžovatelé se na ochránkyni obracejí nejčastěji jménem svých rodičů či prarodičů, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy v souvislosti s příspěvkem na péči žádají pomoc rodiče pečující o děti se zdravotním postižením.

Rozdíly v tématech jsou patrné i ve druhé největší oblasti působnosti Stavby a regionální rozvoj (celkem 138 podnětů). Zatímco v prvním čtvrtletí se nejvíce stížností týkalo řízení o odstranění stavby, ve druhém čtvrtletí o více než polovinu vzrostl počet stížností týkajících se umístění stavby (ze 17 na 36 podnětů).

Oproti prvnímu čtvrtletí se mírně snížil počet podnětů z oblasti ochrany práv dětí a v záležitostech cizinců. Vzrostl naopak počet podnětů týkajících se práce a zaměstnanosti a vnitřní správy. Lidé zjišťují možnosti obrany proti skončení pracovního poměru, nesouhlasí se svým vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, ale časté jsou i stížnosti lidí, kteří utrpěli pracovní úraz, či nemoc z povolání, a domáhají se renty či odškodnění. V oblasti vnitřní správy lidé potřebují pomoc či poradit v souvislosti s vydáváním rodných listů, podmínkami uzavírání manželství s cizinci, ale ochránkyně se bude zabývat například i problémem duplicitního rodného čísla.

Zajímavé jsou i rozdíly v zastoupení dílčích témat, s nimiž se lidé na ochránkyni obracejí. Zatímco pomoc v souvislosti se skončením pracovního či služebního poměru hledalo u ochránkyně v prvním čtvrtletí 14 osob, ve druhém jen 8. Naopak, v 1. čtvrtletí obdržela ochránkyně 9 podnětů týkajících se poplatku za komunální odpad, zatímco ve druhém čtvrtletí jich bylo dvacet a opakují se stejné situace – lidé nesouhlasí s tím, že musí poplatek platit jako vlastníci i za neobydlený dům, že jsou poplatníky, i když se dlouhodobě zdržují v zahraničí apod.

Další statistické údaje o 2. čtvrtletí najdete zde: www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Statistiky/2016_2_ctvrtleti.pdf

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv