Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Znovu se rozhoduje v žalobě o fotovoltaické elektrárně v obci Moldava v Krušných horách

Znovu se rozhoduje v žalobě o fotovoltaické elektrárně v obci Moldava v Krušných horách

14. prosince 2015

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes znovu rozhoduje o žalobě veřejného ochránce práv proti rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, kterým byla povolena stavba fotovoltaické elektrárny v obci Moldava.

Jde o žalobu k ochraně veřejného zájmu, kterou podal v roce 2012 předchozí ombudsman Pavel Varvařovský. Důvodem byl nezákonný postup Městského úřadu Duchcov, který svým rozhodováním porušil řadu právních předpisů, ale i mezinárodních závazků České republiky. Především byla fotovoltaická  elektrárna umístěna ve volné krajině v nezastavěném území a v té době na území obce bez územního plánu. V případě, kdy pro určité území neexistuje územní plán a není vymezeno zastavěné území, stavební zákon zde nepřipouští výstavby. Umisťovat na takové území je možné jen technickou infrastrukturu. Za tu však stavební zákon nepovažuje výrobny elektrické energie, jako je fotovoltaická elektrárna.

Při povolování stavby byly porušeny i předpisy v oblasti životního prostředí. Nebyl předen vyhodnocen vliv na životní prostředí, zásah do krajinného rázu, ani posouzen dopad na Ptačí oblast Východní Krušné hory. Už samotná absence těchto stanovisek je takovou vadou řízení, že by sama o sobě měla vést ke zrušení napadaných rozhodnutí.

Stavba byla také povolena v rozporu s podmínkami ochrany soustavy Natura 2000.

Podrobnější informace o šetření veřejného ochránce práv, které předcházelo žalobě ve veřejném zájmu najdete zde:  www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2011/fotovoltaicka-elektrarna-v-chranenem-uzemi-musi-mit-souhlasy-a-vyjimky-dle-zakona-o-ochra/

Jedná se o doposud jedinou žalobu ve veřejném zájmu, kterou veřejný ochránce práv podal. V daném případě podle něj došlo k zásahu do celé řady veřejných zájmů (zájem na ochraně životního prostředí, zájem na stavební kázni, zájem na ochraně nezastavěného území, ale především požadavek na zákonnost rozhodování orgánů státní správy). Zvlášť závažný zájem na podání žaloby byl dán také neschopností veřejné správy dosáhnout nápravy běžnými opravnými prostředky.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv