Veřejný ochránce práv - Stavební zákon se opět mění a není jisté, zda k lepšímu
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Stavební zákon se opět mění a není jisté, zda k lepšímu

Stavební zákon se opět mění a není jisté, zda k lepšímu

22. října 2015

Neustálé novelizace právních předpisů jsou podle zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka kontraproduktivní. Platí to i pro stavebnictví, kde Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo už třetí zásadní novelu za posledních osm let. I tato, aktuálně projednávaná, má podle ministerstva urychlit proces výstavby. Vzhledem k tomu, že ke stejnému cíli měly vést i obě předchozí novely, vyvolává to otázku po smysluplnosti častých změn.

Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček ministerstvu v souvislosti s novelou rovněž vytýká, že chybí především analýza příčin pomalosti schvalovacích procesů. Není zřejmé, zda jde o problém právního předpisu, zda jsou rezervy na straně úřadů nebo do jaké míry jde pomalost schvalování na vrub také nedostatečné součinnosti ze strany samotných investorů.

„Z podnětů, kterými se zabývám, vyplývá, že zavádění novinek jako územní souhlasy, certifikáty autorizovaných inspektorů, veřejnoprávní smlouvy nebo zrušení kolaudačního řízení vedlo v řadě případů k vleklým konfliktům. V konečném důsledku to pak vedlo k celkovému prodloužení výstavby a k prohloubení právní nejistoty všech účastníků řízení,“ připomíná zkušenosti z šetření zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Podle jeho názoru Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních deseti letech v legislativní práci opakovaně selhalo, neboť jím připravené změny k urychlení procesu výstavby nepřispěly. Z hlediska funkčnosti a úrovně zpracování tak zůstává nepřekonán původní stavební zákon z roku 1976.

Trend neustálých změn právní úpravy je zvlášť zřetelně vidět na záměru novelizovat současně se stavebním zákonem i zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ten byl podstatně změněn k 1. 4. 2015 a sotva pár měsíců poté se jedná o další změně, aniž by vůbec byl ponechán čas na vyhodnocení reálného fungování zákona v praxi. „Podle mých zkušeností obvykle dokáže rozhodování úřadů spolu s judikaturou správních soudů usměrnit praxi žádoucím způsobem. To ale vyžaduje čas. Nemůže to fungovat v prostředí, kde jsou právní předpisy neustále novelizovány,“ kritizuje zástupce veřejné ochránkyně práv.

V připomínkách k návrhu novely stavebního zákona upozornil zástupce ombudsmanky ministerstvo, že zásadní vliv na délku projednávání stavebního záměru mají opravné prostředky, tedy právo bránit se, které nelze účastníkům řízení vzít. Z tohoto důvodu má zástupce ombudsmanky pochybnosti o tom, že připravovaná novela nějak zásadně urychlí proces výstavby, jak si ministerstvo slibuje.

Novela stavebního zákona je rozsáhlá a ministerstvo plánovalo značné množství změn. Svědčí o tom fakt, že proti návrhu novely bylo uplatněno téměř 2500 připomínek, z toho 1800 zásadních, a vypořádání připomínek trvalo 5 dnů.

„Také my jsme uplatnili řadu připomínek, v nichž jsme uplatnili zkušenosti z šetření stížností. Musím kvitovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj jich většinu akceptovalo a zohlednilo i řadu připomínek dalších odborných orgánů a institucí, takže se nakonec podařilo z návrhu odstranit nejproblematičtější části,“ shrnuje zástupce ombudsmanky a dodává, že i přesto novela přinese významné změny jak pro velké investory, tak pro drobné stavebníky a další osoby dotčené stavební činností.

Některé změny budou klást větší nároky na aktivní přístup k obraně vlastních zájmů, na obezřetnost lidí ve vztahu ke stavebním činnostem v okolí. Některé další změny mohou být zkouškou pro samosprávy obcí a jejich odpovědnost za urbanistický rozvoj. Novela však přináší i změny, které podle zástupce veřejné ochránkyně práv odezvu v praxi vůbec nezaznamenají, protože budou pro investory příliš náročné a nákladné.

Nejdůležitější novinky:

  • Institut koordinovaného povolení: tři v jednom. Jedno řízení, které zahrne posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), územní rozhodnutí a stavební povolení. Vypadá to jako zjednodušení, ale podle odborníků je to tak složité a náročné na přípravu, že je nepravděpodobné, že by nějaký investor tento postup zvolil.
  • Rodinné domy jakékoli velikosti jen na ohlášení: ruší se limit 150 m2 zastavěné plochy, takže jen na základě ohlášení bude možné stavět libovolně velké rodinné domy nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
  • Zkrácení lhůty pro přezkum územního plánu: ze tří let se zkrátí na jeden. Lidé, jejich zájmů se územní plán dotýká, tak budou mít stále dost času na obranu, ale zároveň se zvýší jistota stavebníků.
  • Omezení práva veřejnosti vyjadřovat se k dopadům stavebních záměrů na životní prostředí: usilujeme o to, aby ministerstvo od tohoto návrhu ustoupilo.
  • Plot do výšky 2 m na vlastním pozemku bez posuzování stavebním úřadem.

Co nového zákon přinese a jak tyto novinky vnímá zástupce ombudsmanky

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv