Veřejný ochránce práv - Stavební úřad v Rumburku za více než rok nevyřešil nepovolené kotle
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Stavební úřad v Rumburku za více než rok nevyřešil nepovolené kotle

Stavební úřad v Rumburku za více než rok nevyřešil nepovolené kotle

13. května 2015

Stavební úřad v Rumburku déle než rok nerozhodl ve věci nepovolené změny způsobu vytápění v bytových domech ve Šluknově. Přestože muselo být úřadu zřejmé, že v zájmu obyvatel domů je třeba rychle rozhodnout, zda umístěné kotle povolí nebo ne, neučinil tak. Obyvatele domů tak dlouhodobě ponechával v nejistotě, zda nepřijdou o dodávky tepla.

„Pokud se stavba zbuduje a užívá bez potřebného povolení, jedná se o správní delikt, za který má být uložena pokuta. Bylo povinností, nikoli volbou, stavebního úřadu v Rumburku užívání nepovoleného způsobu vytápění zakázat a ukládat pokuty, pokud by zákaz nebyl respektován,“ zdůrazňuje zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček a dodává: „Současně měl ale stavební úřad urychleně rozhodnout, zda je možné nelegálně umístěné kotle dodatečně povolit nebo ne. Svou nečinností přispíval k protiprávnímu stavu a z obyvatel domů dělal rukojmí dlouhodobě ohrožené ztrátou tepla.“

V roce 2012 provedl majitel bytových domů ve Šluknově změnu způsobu vytápění spočívající v odpojení stávající kotelny a umístění kotlů na tuhá paliva včetně vybudování komínů. K těmto změnám neměl povinná stavební povolení. Pro podjatost bylo rozhodování přeneseno ze Šluknova na Městský úřad Rumburk. Po celou dobu majitel nepovolené kotle používal. Stavební úřad Rumburk nebyl až dosud schopen rozhodnout, zda změnu vytápění dodatečně povolí. Současně ale rezignoval na svou povinnost bránit protiprávnímu jednání a nezakázal užívání nepovoleného způsobu vytápění

Ačkoliv by měl stavební úřad v řízení o správním deliktu rozhodnout do 60 dnů, neučinil tak ani po více než roce a po výtkách nadřízeného úřadu i zástupce veřejné ochránkyně práv.

Podle zástupce ombudsmanky nelze dlouhodobou nečinnost stavebního úřadu omluvit ani personální situací na úřadu. „Potrestání pachatele za porušení právních předpisů dává smysl zvlášť tehdy, pokud k němu dojde v přiměřené době,“ vysvětluje zástupce ochránkyně. V daném případě měl navíc stavební úřad Rumburk zjednodušenou práci díky informacím, které již dříve zjistil stavební úřad Šluknov.

Až dalším zásahem krajského úřadu a přeložením případu k jinému stavebnímu úřadu pravděpodobně dojde v blízké budoucnosti po celkově neuvěřitelných dvou a půl letech k vydání rozhodnutí – tedy uložení pokut, zákazu užívání nepovoleného zdroje vytápění a ověření, zda nelegálně umístěné kotle mohou být povoleny alespoň dodatečně. Po dodatečném povolení by jejich užívání nic nebránilo.

Zástupce ombudsmanky zdůrazňuje, že je nutné učinit opatření, aby v co nejkratší době mohlo dojít k nápravě dlouhodobé nečinnosti. Zástupce ochránkyně rovněž věří, že se Městský úřad Rumburk do budoucna průtahů a nečinnosti v obdobných případech vyvaruje.

 Zpráva o šetření (284 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Závěrečné stanovisko (262 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv