Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Sborník z vědeckého semináře Pobyt cizinců

Sborník z vědeckého semináře Pobyt cizinců

21. září 2015

Nejen pro účastníky, ale i pro další odborníky a zájemce, je již k dispozici sborník z vědeckého semináře Pobyt cizinců: vybrané právní problémy II, který se konal 26. června 2014 v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Příspěvky se věnují podrobnému rozboru pojmu rodinný příslušník občana EU, otázce postavení občana EU, resp. České republiky, v řízení o povolení k přechodnému pobytu, problematice "sociální turistiky" unijních občanů z pohledu práva EU, otázce trvalého pobytu v souvislosti s mezinárodními závazky České republiky, aplikaci neurčitého právního pojmu "jiná závažná překážka pobytu na území" v rozhodovací praxi, problematice (ne)plnění účelu povolení k dlouhodobému pobytu, postavení a ochranu osob bez státní příslušnosti v České republice, vzdělání dítěte v neobvyklé situaci aj. Nechybí ani historické ohlédnutí do římského práva na římskoprávní úpravu vzniku státního občanství a příklad soudního sporu o existenci, resp. neexistenci, římského občanství básníka Archia.

Sborník najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv