Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Sankce: stavební úřad v Hostivicích je opět nečinný

Sankce: stavební úřad v Hostivicích je opět nečinný

21. května 2015

Práce stavebního úřadu v Hostivicích, i jeho vedoucího Ing. Vojtěcha Budila, dlouhodobě vykazuje vážné nedostatky. Úřad opakovaně porušuje pravidla, jimiž se má řídit, a dává tím značný prostor pro nepovolenou stavební činnost.

Nejde o první kritiku. Už v minulosti veřejný ochránce práv (resp. bývalá zástupkyně ochránce) úřadu vytýkal, že nerespektuje lhůty pro vydání rozhodnutí a dalších úkonů v řízeních, nevede řádnou spisovou službu, nereaguje na podání a stížnosti občanů apod. Zvlášť závažný byl dodnes nedořešený případ nepovoleného navážení výkopových zemin vydávané za rekultivaci skládky v obcích Chrášťany a Chýně u Prahy.

Ke zlepšení dosud nedošlo. Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček šetřením zjistil pokračující špatnou praxi. Stavební úřad neposkytoval včas spisy krajskému úřadu a navíc mnohdy zcela ignoroval výzvy, jimiž se na něj nadřízený krajský úřad obracel. Stavební úřad je nečinný a v řízeních o žádostech stavebníků dochází ke značným průtahům. „Stavebníkům ze strany stavebního úřadu, který zastupuje stát, chybí jakákoli právní jistota, zda, kdy a jak budou jejich záležitosti vyřízeny. To se pak může ve zvýšené míře negativně odrážet v nepovolené stavební činnosti, jestliže jsou stavebníci kvůli nečinnosti úřadu a zároveň v důsledku např. povinností vyplývající z uzavřených smluv nuceni zahajovat stavební činnost bez patřičného povolení,“ kritizuje činnost stavebního úřadu v Hostivicích zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček a dodává: „Takový stav je nežádoucí a je nezbytné mu do budoucna zamezit.“

Problémy stavebního úřadu v Hostivicích se přitom netýkají jen komplikovaných stavebních řízení. „Ukazuje se, že si stavební úřad nedokáže poradit ani s relativně jednoduchými nástavbami, stavebními úpravami apod. Ani ty nedokáže rozhodnout v zákonných lhůtách,“ uvádí zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček a ilustruje to na případu stěžovatele, který od roku 2012 usiloval o vydání povolení ke stavbám nástavby, stavebních úprav stodoly a ke stavbě kůlny v obci Středokluky. Obracel se i na nadřízený Krajský úřad Středočeského kraje, ale vše dlouhodobě bez výsledku. Až intervence zástupce veřejné ochránkyně práv a místní šetření přímo na stavebním úřadě vedly k určitému posunu. Zástupce ochránkyně šetřením potvrdil dlouhodobě přetrvávající protiprávní nečinnost stavebního úřadu Hostivice (jmenovitě Ing. Vojtěcha Budila) a doporučil Městskému úřadu Hostivice, stavebnímu úřadu, neprodleně dokončit a příslušným rozhodnutím uzavřít veškerá řízení vedená k daným stavbám. Krajský úřad pak žádal o důsledný dohled a přijetí opatření, která by do budoucna zamezily opakování nedostatků (chaos ve spisové agendě, absence řádných spisových přehledů apod.). Úřady přislíbily nápravu a část věcí stěžovatele byla skutečně vyřešena. Poté se však stavebního úřadu opět vrátil k nečinnosti, nereagování na podání a stížnosti apod.

Neplní-li úřad uložená opatření k nápravě, je ochránce oprávněn ve smyslu § 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv uvědomit veřejnost, včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem chybujícího úřadu. V případě přetrvávající nečinnosti stavebního úřadu Hostivice se proto zástupce veřejné ochránkyně práv rozhodl prostřednictvím této tiskové zprávy přistoupit k realizaci zákonné sankce. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv