Veřejný ochránce práv - S pomocí ochránkyně získal vyšší důchod
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > S pomocí ochránkyně získal vyšší důchod

S pomocí ochránkyně získal vyšší důchod

13. listopadu 2015

Senior, který se na ochránkyni obrátil s prosbou o prověření výše svého důchodu, se do dvou měsíců dočkal jeho zvýšení a doplatku rozdílu za téměř 10 let zpětně.

Na ochránkyni se obrátil senior s podezřením, že v jeho výpočtu důchodu došlo k chybě. Poukazoval na to, že vrstevníci z jeho okolí mají důchod výrazně vyšší, přestože odpracovali přibližně stejný počet let v podobně placených zaměstnáních.

Hned v osobním listu stěžovatele zaznamenala ochránkyně dvě nesrovnalosti a upozornila na ně Českou správu sociálního zabezpečení. Ta okamžitě zareagovala a do dvou měsíců poté, co senior ochránkyni napsal, se dočkal rozhodnutí o zvýšení důchodu. I když se současné zvýšení o 500 Kč nemusí zdát jako velký rozdíl, Česká správa sociálního zabezpečení mu zároveň doplatila i téměř 50 000 Kč, o které byl v průběhu let nesprávným výpočtem důchodu ukrácen.

První nesrovnalostí v dokumentaci seniora byla skutečnost, že měl ve svém rozhodném období pro výpočet důchodu evidovánu dobu pojištění, u které ale nebyl uveden dosažený výdělek a tato doba nebyla ani vyloučena. Přitom platí, pokud byl pojištěnec důchodově pojištěn, ale není známa výše dosažených výdělků, tato doba se považuje za vyloučenou dobu a nesnižuje tak výpočet důchodu. Další nesrovnalostí byl fakt, že přestože podle potvrzení zaměstnavatele u něj stěžovatel pracoval nepřetržitě, v přehledu dob pojištění byla asi roční přetržka. Česká správa sociálního zabezpečení po upozornění ochránkyně došetřila chybějící doby zaměstnání, dále dodatečně zjistila i výdělek, na nějž nebyla ochránkyní výslovně upozorněna. Na základě těchto skutečností provedla nový výpočet důchodu a vyčíslila doplatek.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv