Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Ochránkyně navrhuje poslancům vypustit sporné ustanovení školského zákona

Ochránkyně navrhuje poslancům vypustit sporné ustanovení školského zákona

20. ledna 2015

V uplynulých týdnech se v tisku a odborných kruzích vedla diskuse ohledně dopadu kritérií pro posuzování mentálního postižení na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato kritéria jsou nově uvedena v návrhu ustanovení § 16a odst. 5 novely školského zákona, kterou aktuálně projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 288).

Text navrhovaného ustanovení zní následovně: „Závisí-li pomoc školského poradenského zařízení na posouzení zdravotního stavu dítěte, žáka nebo studenta, dbá školské poradenské zařízení na to, aby podklady pro výstupy poradenské pomoci byly opatřeny v souladu se zásadami lékařské vědy. Posouzení mentálního postižení dítěte nebo žáka pro účely tohoto zákona vždy vychází z hodnocení rozumových a adaptivních schopností dítěte nebo žáka v souvislostech jeho vývoje a jeho sociálního a kulturního prostředí.“

Ochránkyně podrobila toto problematické ustanovení novely právní analýze a dospěla k závěru, že by mělo být z návrhu novely bez náhrady vypuštěno. S tímto doporučením se obrátila na Výbor pro sociální politiku a Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny.

Pozměňovací návrh na vypuštění sporného ustanovení předkládá poslankyně Martina Berdychová (ANO).

Výhrady ochránkyně znějí ve stručnosti následovně.

Za prvé, návrh zákona ukládá školským poradenským zařízením nesplnitelnou povinnost v podobě vágně formulovaného dohledu nad postupy lékařů při posuzování zdravotního stavu.

Za druhé, dikce návrhu nepoužívá kritéria, která by byla obsažena v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) pro účely stanovení diagnózy mentálního postižení (F70-79). Přitom postup dle MKN-10 je v České republice považován za postup na náležité odborné úrovni dle zdravotnických předpisů. Nejasnost v kritériích používaných v oblasti zdravotnictví a školství může vést v krajních případech k tomu, že dítě, které není podle lékaře mentálně retardované, bude mít tento status při poskytování vzdělávání.

V reakci na argumenty zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ochránkyně konstatuje, že vypuštění ustanovení § 16a odst. 5 z návrhu zákona nijak neohrozí vydání ústavně konformního prováděcího právního předpisu (tzv. katalogu podpůrných opatření) a neomezí možnosti přeřadit dítě s postižením do speciální školy či do redukovaného vzdělávacího programu.

Podrobnosti naleznete ve  stanovisku ochránkyně (209.9 kB, Adobe Acrobat dokument).

S výjimkou zmíněného ustanovení však navrhovanou novelu školského zákona veřejná ochránkyně práv plně podporuje.

Problematickému ustanovení školského zákona se věnuje i článek Tomáše Habarta publikovaný v deníku Právo 20. 1. 2015. S laskavým svolením autora text jeho komentáře najdete  zde (120.4 kB, Adobe Acrobat dokument).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv