Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Na doporučení ochránkyně mění ministerstvo metodiku ve prospěch pěstounů

Na doporučení ochránkyně mění ministerstvo metodiku ve prospěch pěstounů

29. září 2015

Na doporučení veřejné ochránkyně práv mění Ministerstvo práce a sociálních věcí metodiku k posuzování nároku na dávky pěstounské péče, aby zajistilo správný výklad zákona. Úřad práce ČR tak bude pěstounské dávky přiznávat již od data, ke kterému soud svěřil dítě pěstounům.

Zákon rozlišuje nárok na dávku a nárok na výplatu dávky. Zatímco nárok na dávku vzniká dnem splnění podmínek stanovených zákonem, nárok na výplatu pěstounské dávky vzniká až vykonatelností rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. V případech, kdy soud určí datum vzniku pěstounské péče zpětně, tak může nárok na dávku vzniknout podstatně dříve než nárok na výplatu vázaný na vykonatelnost rozhodnutí soudu. V původní metodice ministerstvo prakticky instruovalo úřady práce, aby nerespektovaly rozhodnutí soudu. Výslovně totiž uvádělo, že se při přiznávání dávek pěstounské péče nepřihlíží k datu, které soud v rozsudku určil jako datum vzniku pěstounské péče. S tím ochránkyně nesouhlasila a usilovala o to, aby ministerstvo svůj postoj změnilo.

Situaci ilustruje případ babičky, která se několik let starala o svou vnučku a teprve poté požádala soud, aby jí dítě svěřil do pěstounské péče. Vzhledem k tomu, že se o dítě už delší dobu starala, soud jí vnučku svěřil od dřívějšího data, které zhruba o tři měsíce předcházelo vydání rozhodnutí. Rozhodnutí se stalo vykonatelným za další dva měsíce. Úřad práce však při rozhodování o dávkách nerespektoval datum stanovené soudem jako začátek pěstounské péče. Ve shodě s metodikou ministerstva trval na tom, že pěstounské dávky náležejí až ode dne, kdy se rozhodnutí soudu stalo vykonatelným. Teprve po zásahu veřejné ochránkyně práv a apelu na nutnost respektovat rozhodnutí soudu úřady svůj postoj změnily a babičce pěstounské dávky vyplatily od data, které určil soud. Na doporučení ochránkyně pak ministerstvo přislíbilo změnit metodiku, aby k podobným případům nedocházelo.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv