Veřejný ochránce práv - Ministerstvo zdravotnictví bylo nečinné a ani se za to neomluvilo
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Ministerstvo zdravotnictví bylo nečinné a ani se za to neomluvilo

Ministerstvo zdravotnictví bylo nečinné a ani se za to neomluvilo

2. září 2015

Sankce proti Ministerstvu zdravotnictví za nečinnost při vyřizování podnětu k přezkumu závazného stanoviska krajské hygienické stanice ke stavebním změnám haly.

Stavební úřad povolil společnosti B. provést stavební změny montážní a skladové haly. Do podmínek stavebního povolení zahrnul také podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, jako příslušného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví. Společnost B. však namítala, že krajská hygienická stanice stanovila pro montážní a skladovou halu příliš tvrdá protihluková opatření, aniž by odůvodnila jejich nezbytnost. Společnost B. se proto písemně obrátila na Ministerstvo zdravotnictví s podnětem k přezkumu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček nezpochybnil závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje k provedení stavebních změn. Konstatoval, že krajská hygienická stanice stanovila povinnost provést protihluková opatření za účelem ochrany veřejného zdraví důvodně, protože společnost B. neprokázala, že provoz montážní a skladové haly bude splňovat závazné hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to i po započtení nejistoty měření. Je přitom na žadateli – investorovi, aby před vydáním stavebního povolení doložil, že hluková zátěž předpokládaného záměru nepřekročí závazný hlukový limit. 

Zástupce veřejné ochránkyně práv však vytkl Ministerstvu zdravotnictví, že neodpovědělo na písemný podnět společnosti B. k přezkoumání závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. V důsledku nečinnosti Ministerstva zdravotnictví tak uplynuly zákonné prekluzivní lhůty, kdy bylo možné závazné stanovisko přezkoumat. Zástupce navrhl Ministerstvu zdravotnictví, aby se společnosti B. omluvilo za to, že na její podnět řádně a včas neodpovědělo.  Ministerstvo však na doporučení nereagovalo, proto se zástupce ochránkyně rozhodl informaci o nečinnosti ministerstva zveřejnit.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv