Veřejný ochránce práv - Kameny kolem silnice mohou zhoršit bezpečnost provozu
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Kameny kolem silnice mohou zhoršit bezpečnost provozu

Kameny kolem silnice mohou zhoršit bezpečnost provozu

14. července 2015

Majitelé pozemků sousedících se silnicí či jinou veřejnou komunikací, by měli zvažovat bezpečnostní hledisko, než kolem cesty umístí velké kameny. Vhodnější je použít jiné, bezpečnější prvky, které budou viditelné i v noci (např. sloupky s reflexními prvky). Současně je na místě zvažovat i jejich vzdálenost od cesty tak, aby se například projíždějící auta bezpečně vyhnula.

Zástupce veřejné ochránkyně práv se na základě podnětu neformálně obrátil na obec Husinec s doporučením, aby zvážila odstranění velkých kamenů ze svého pozemku okolo veřejné komunikace. I podle expertního orgánu BESIP totiž nejsou bezpečné – v noci jsou špatně viditelné a mají nebezpečné ostré hrany. Protože kameny nejsou umístěny přímo na pozemní komunikaci, nejsou překážkou a nebrání provozu. Není tedy v pravomoci silničního správního úřadu, aby nařídil jejich odstranění. V tomto směru proto zástupce ochránkyně konstatoval, že postup správního orgánu byl správný, když stěžovatelce nevyhověl.

Ochrana pozemku sousedícího s komunikací je plně v rukou vlastníka, v tomto případě obce, která se tímto způsobem snažila zabránit parkování aut na nevhodném místě. Přestože jde o záležitost samosprávy obce, zástupce ochránkyně alespoň neformálně obci doporučil, aby s ohledem na provoz na úzké obousměrné komunikaci umístila kolem cesty bezpečnější prvky v takové vzdálenosti, aby se zde mohla vyhnout i širší vozidla.

Obec toto doporučení akceptovala a rozhodla se zvolit bezpečnější řešení než kameny.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv