Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2015 > Fotovoltaická elektrárna v obci Moldava je nepovolenou stavbou

Fotovoltaická elektrárna v obci Moldava je nepovolenou stavbou

16. prosince 2015

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes i napodruhé zrušil rozhodnutí, kterým byla ve sloučeném územním a stavebním řízení povolena stavba fotovoltaické elektrárny na území obce Moldava. Vyhověl tak žalobě veřejného ochránce práv, který napadl nezákonnost rozhodnutí.

Stavba fotovoltaické elektrárny se tím stává nepovolenou a záležitost se vrací stavebnímu úřadu Městského úřadu Duchcov. Ten musí nyní zahájit řízení o odstranění stavby. V jeho průběhu může sice stavebník podat návrh na dodatečné povolení stavby, ale musí k němu stavebnímu úřadu předložit všechny podklady, které v původním řízení chyběly (posouzení dopadu stavby na životní prostředí, zejména na soustavu NATURA 2000, s tím související výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhu rostlin a živočichů, vyhodnocení zásahu do krajinného rázu aj.).

Soud se rovněž podrobně zabýval otázkou aktivní žalobní legitimace ochránce, tj. zda byl prokázán závažný veřejný zájem, který opravňoval veřejného ochránce práv k podání žaloby. Soud konstatoval, že takový závažný veřejný zájem existoval, o čemž svědčí například i stanoviska České inspekce životního prostředí, která rovněž potvrdila existenci závažného veřejného zájmu (zásah do životního prostředí, ochrana krajiny).

Žalobu ve veřejném zájmu proti nezákonným rozhodnutím Městského úřadu Duchcov při povolování stavby fotovoltaické elektrárny v Moldavě podal v roce 2012 tehdejší veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Namítal nezákonnost postupu Městského úřadu Duchcov, který porušil řadu právních předpisů – českých i mezinárodních.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv