Veřejný ochránce práv - Úřad umožnil devastaci kulturní památky
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2014 > Úřad umožnil devastaci kulturní památky

Úřad umožnil devastaci kulturní památky

29. července 2014

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 nezákonným rozhodnutím umožnil stavební činnost, která závažným a rozsáhlým způsobem zdevastovala nemovitou kulturní památku měšťanský dům „U Tří andělů“ na Hradčanech, v Pražské památkové rezervaci – jednom z nejcennějších památkově chráněných území České republiky zapsaném i na seznamu UNESCO.

Jako „nutné zabezpečovací práce“ stavební úřad povolil vlastníkovi domu provést stavební úpravy, které jsou ve skutečnosti změnou stavby. Zabezpečovacími pracemi přitom zákon předpokládá operativní zásah, který nesnese odkladu a jehož cílem je v případě havarijního stavu operativní a rychlá ochrana veřejných zájmů (kulturní hodnota, zdraví aj.) či ochrana práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob (např. ohrožení sousedních objektů).

Magistrát hl. města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj sice rozhodnutí stavebního úřadu zrušily, ale vlastník domu mezitím část prací provedl a realizoval i další stavební změny. V rámci „nutných zabezpečovacích prací“ tak byl např. odstraněn historický štít domu a nahrazen sedlovou střechou, byla provedena dostavba ve dvorním traktu apod.

Podle zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka měl stavební úřad poté, co bylo jeho nezákonné rozhodnutí zrušeno, vyzvat stavebníka k bezodkladnému zastavení prací na stavbě, protože jde o činnost bez oprávnění. Současně měl zahájit řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav a se stavebníkem rovněž řízení o správním deliktu. Zákon ani jiný postup neumožňuje. Jestliže je prokázána existence stavby či stavební úpravy bez potřebného povolení či v rozporu s ním, musí stavební úřad zahájit z moci úřední řízení o odstranění stavby a vydat rozhodnutí v zákonem předpokládaných lhůtách. Stavební úřad Úřadu městské části Praha 1 je však dlouhodobě nečinný a toleruje současný protiprávní stav, kterým navíc došlo k rozsáhlému poničení kulturní památky.

Zástupce veřejné ochránkyně práv se proto rozhodl využít svého oprávnění vyrozumět o nečinnosti stavebního úřadu nadřízený Magistrát hl. města Prahy a současně o jednání stavebního úřadu informovat veřejnost.

"včera a dnes" – nová střecha s vestavbou jako "nutná zabezpečovací práce"

 Zpráva o šetření (225.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Závěrečné stanovisko (164.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv