Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2014 > Propadnutí kreditu a deaktivace telefonního čísla u předplacených telefonních karet

Propadnutí kreditu a deaktivace telefonního čísla u předplacených telefonních karet

17. října 2014

Pokud ze smluvních podmínek mobilních operátorů jasně a srozumitelně nevyplývá, že následkem nevyužití zaplaceného kreditu a nedobití nového kreditu ve stanoveném období je propadnutí zbývajícího kreditu, jedná se o porušení ustanovení § 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

Stěžovatelka se obrátila na Český telekomunikační úřad, jelikož došlo k deaktivaci jejího telefonního čísla ze strany mobilního operátora z důvodu nedobití kreditu ve stanoveném období. Český telekomunikační úřad ji seznámil se svým stanoviskem, podle něhož stanovení povinnost dobít si kredit v určité lhůtě, i přes to, že klient předchozí kredit dosud nevyčerpal, není jednáním, které by bylo v rozporu se zákonem. Podle ČTÚ šlo ze strany stěžovatelky o nedodržení lhůt stanovených v ceníku a rovněž ČTÚ konstatoval, že operátor upozorňoval stěžovatelku varovnými SMS zprávami, že bude takto postupovat.

Stěžovatelka nebyla s vyřízením své stížnosti spokojena, proto se obrátila na veřejného ochránce práv s žádostí, aby posoudil správnost postupu ČTÚ a jeho výkladu v otázce deaktivace čísla a propadnutí kreditu.

Zástupce ochránkyně Stanislav Křeček ve zprávě o šetření konstatoval, že mobilní operátor má legitimní zájem nastavit podmínky užívání služby tak, aby „motivoval“ účastníka k aktivnímu, resp. alespoň k minimálnímu využívání služeb. Požadavek určitého minimálního rozsahu využití služeb a platbu za ně lze tedy považovat za úhradu za poskytovanou možnost připojení k síti. Při takovém nahlížení na smluvní úpravu o platnosti telefonní karty a propadnutí kreditu se jedná o ujednání o výši ceny poskytované služby, která je vyňata z posuzování nepřiměřenosti ujednání. (tj. posuzování, zda v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran).

Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách vyžaduje, aby smluvní podmínky byly sepsány jasným a srozumitelným jazykem. Ze smluvního ujednání tedy musí být zákazníkovi jasné, že pokud nebude svůj telefon po určitou dobu využívat, a ani si nedobije kredit, dojde k ukončení účastnické smlouvy – k deaktivaci karty- , s čímž je spojeno i propadnutí zbývajícího kreditu. Propadnutí kreditu je pak třeba považovat za platbu za poskytnutou možnost využívat služby operátora.

Zástupce ochránkyně zjistil, že ze smluvních podmínek mobilních operátorů sice lze jejich postup při nevyužití kreditu a nedobití nového ve stanoveném období dovodit, není však v nich explicitně uvedeno, že následkem je propadnutí zbývajícího kreditu bez možnosti jeho navrácení.

Zástupce ochránkyně tedy konstatoval, že mobilním operátorům nelze upřít jejich legitimní zájem na generování zisku z aktivního využívání předplacených karet, stejně jako mohou od zákazníků požadovat určitou platbu, pokud svou kartu nevyužívají. Musí však o tom spotřebitele jasně a srozumitelně informovat.

Po vydání zprávy o šetření zástupce ochránkyně následovalo jednání, jehož výsledkem je dohoda, že Český telekomunikační úřad bude na pravidelných jednáních s mobilními operátory apelovat, aby byla ujednání o nevyužití kreditu ve smluvních podmínkách lépe, přesněji a jasněji formulována.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv