Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2014 > Kdyby se silvestrovské oslavy vymkly z rukou

Kdyby se silvestrovské oslavy vymkly z rukou

30. prosince 2014

Konec roku je pro většinu lidí spojen s oslavami. Všichni s nimi počítají a jsou k jejich projevům tolerantnější než jindy, stejně tak i k nedostatkům či nepohodlí. Přesto mohou nastat situace, jejichž aktéři budou následně žádat o pomoc úřady či ombudsmana. Zde jsou některé z těch, s nimiž se lidé na ombudsmana obracejí, a návod, jak je řešit:

Hluk

Rušení nočního klidu je přestupkem, za který může být pachateli uložena pokuta. V takových případech je třeba kontaktovat policii nebo přestupkový orgán.

Pokud k nepřiměřenému rušení dochází v nájemním domě, mohou se nájemci obrátit na pronajímatele.

Hudební produkce typu koncert, obecní zábava apod. jsou zpravidla krátkodobé a ojedinělé události, které – i když mohou dočasně snížit pohodu bydlení – nejsou (ve většině případů) způsobilé ohrozit nebo poškodit lidské zdraví. Pokud si pořádání takovýchto akcí ve své obci do budoucna nepřejete, můžete se obrátit na své zastupitele s požadavkem, aby obec vydala vyhlášku, která by podmínky pořádání těchto akcí v obci upravila.

Více k tomuto tématu najdete zde.

Zboží a služby

Pokud se prodejce nebo podnikatel dopouští vůči spotřebiteli nezákonného jednání (např. klamavé nebo agresivní praktiky, nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace apod.), je třeba se obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta, zjistí-li nezákonné jednání, může uložit pokutu. Dále je možné obrátit se např. na živnostenské úřady, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci aj.

Zakázané jsou klamavé praktiky, které uvádí spotřebitele v omyl a také agresivní praktiky, které obtěžováním či donucováním zhoršují možnost svobodné volby. Nekalé praktiky jsou zakázány i v reklamě.

Více k tomu najdete zde.

Postup policie

Nejprve je třeba obrátit se se stížností na ředitele místně příslušného krajského ředitelství policie. V případě, že jde o trestní řízení, je možné obrátit se na státní zastupitelství.

Veřejná ochránkyně práv pak může prověřit stížnosti na nevhodné či neprofesionální chování policistů, na nepřiměřenost nebo nedůvodnost zákroku policistů, na postup policie vůči účastníkům shromáždění, na projednávání přestupků apod.

Více o tom zde.

Určování otcovství

Manžel může popřít otcovství u soudu do 6 měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, přičemž nejpozději tak může učinit do šesti let od narození dítěte.

Nedošlo-li k určení otcovství zákonnou domněnkou ani souhlasným prohlášením, je možné navrhnout, aby otcovství určil soud. Řízení se v takovémto případě zahajuje návrhem na určení otcovství.  Pro podání návrhu neplynou žádné lhůty.

Domáhat se povinnosti podrobit se testům DNA je možné pouze v rámci soudního řízení o určení (popřípadě popření) otcovství.

Více o tom zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv