Veřejný ochránce práv - Úřady svou nečinností přispěly k vystěhování obyvatel Přednádraží
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Úřady svou nečinností přispěly k vystěhování obyvatel Přednádraží

Úřady svou nečinností přispěly k vystěhování obyvatel Přednádraží

30. srpna 2013

Jestliže vlastník dlouhodobě nerespektuje svou povinnost udržovat objekty v dobrém stavebně-technickém stavu a stavby začnou ohrožovat veřejné zájmy, tj. zdraví a životy osob, je povinností úřadů zakročit. Za stav objektů v lokalitě Přednádraží tedy nese zásadní měrou odpovědnost jejich vlastník, případně jeho předchůdci (mezi nimiž byl i stát), avšak nelze přitom pominout ani roli správních orgánů, zejména stavebního a vodoprávního úřadu, které nečinily vůči vlastníkům žádná efektivní opatření k vynucení nezbytných stavebních úprav a navzájem nespolupracovaly.

Ačkoli byl stavebnímu úřadu špatný stav budov v lokalitě Přednádraží s jistotou znám od roku 2007, úřad nevyužíval svých zákonných nástrojů, kterými by vlastníka přiměl provést nezbytné stavební úpravy. Když pak proto nastala situace, kdy stavba začala ohrožovat zdraví a životy osob, muselo být přijato až krajní řešení – nařízení vystěhování obyvatel domů.

Zástupce veřejného ochránce práv konstatuje, že poté, co jeho předchůdkyně Jitka Seitlová zahájila šetření, začal stavební úřad Ostrava-Přívoz důsledně situaci v lokalitě Přednádraží řešit a snažil se vynutit po vlastníkovi splnění uložených povinností (včetně ukládání pokut a žádosti soudu o provedení exekuce). Přestože postup stavebního úřadu vedl nakonec k vystěhování obyvatel lokality Přednádraží, za dané situace nebylo podle zástupce ochránce jiného řešení. Stát musí chránit zdraví a životy, které byly vlivem zcela nevyhovujícího stavu domů v ohrožení.

Neakceptovatelný je však podle zástupce ombudsmana postoj a jednání vodoprávního úřadu (Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy). Ten o nevyhovujícím stavu kanalizace, kvůli kterému byly domy v lokalitě Přednádraží zaplavovány splašky, věděl s jistotou od roku 2010, ale informacemi o situaci však mohl a měl disponovat již mnohem dříve – např. prostřednictvím opakovaných upozornění Krajské hygienické stanice, která situaci označila z epidemiologického hlediska za vysoce rizikovou.

I kvůli nefungující spolupráci a komunikaci správních orgánů začal vodoprávní úřad ve věci Přednádraží jednat až v roce 2011. První dva roky se však téměř výhradně zaobíral určením vlastníka kanalizace a vlastní problém neřešil, tj. nepřistoupil k potřebnému nařízení nezbytných úprav na kanalizaci.

Příkladem zanedbání součinnosti správních orgánů je též skutečnost, že vodoprávní úřad nezjišťoval důvody zaplavování domů splašky, jimiž se měl ve spolupráci se stavebním úřadem zabývat. Veškeré kroky, kterými vodoprávní úřad deklaruje svou snahu věc řešit, byly učiněny s ohledem na naléhavost situace s neúměrně dlouhým časovým odstupem, přičemž úřad vůbec nevyužil efektivních nástrojů, které mu poskytuje stavební zákon.

Dle zástupce ombudsmana je zcela neakceptovatelná zjištěná praxe vodoprávního úřadu, který nemá přehled o systému kanalizací v dané lokalitě a disponuje informacemi pouze o kanalizacích ve vlastnictví města Ostravy. Nelze tolerovat ani oddalování řešení havarijního stavu kanalizace v důsledku trvajícího sporu o vlastnictví. Vodoprávní úřad by měl postupovat v souladu s vodním zákonem, dle kterého je možné nařídit v takové situaci provedení nezbytných úprav kanalizace jiné osobě než vlastníkovi, který není s jistotou znám.

Vodoprávní úřad dosud opatření k nápravě svých pochybení nepřijal a nadále zůstává nečinný. Setrvává na názoru, že odkanalizování nemovitostí v lokalitě Přednádraží není zajišťováno veřejnou kanalizací, a proto není vodoprávní úřad příslušný k provedení navržených opatření k nápravě.

Vzhledem k tomu, že úřad odmítá plnit své zákonné úkoly a jeho nečinnost významně přispěla k nutnému vystěhování obyvatel z jejich domovů, rozhodl se zástupce veřejného ochránce práv využít svého oprávnění a informovat o škodlivém postupu správních úřadů veřejnost.

 Zpráva o šetření (384 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Závěrečné stanovisko  (332.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv