Veřejný ochránce práv - Sankce proti Městskému úřadu Hostivice a Krajskému úřadu Středočeského kraje pro přetrvávající nečinnost ve věci zavážení skládky Chýně
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Sankce proti Městskému úřadu Hostivice a Krajskému úřadu Středočeského kraje pro přetrvávající nečinnost ve věci zavážení skládky Chýně

Sankce proti Městskému úřadu Hostivice a Krajskému úřadu Středočeského kraje pro přetrvávající nečinnost ve věci zavážení skládky Chýně

11. října 2013

Stavební úřad v Hostivicích i Krajský úřad Středočeského kraje dlouhodobě nečinně tolerují nepovolené navážení velkého množství výkopové zeminy na skládku Chýně a rozsáhlé terénní úpravy. Aktivity spojené se zavážením skládky jsou provozovatelem terénních úprav dlouhodobě vydávány za rekultivaci skládky, fakticky však dochází k nepovolenému nárůstu objemu výkopových zemin, což negativně dopadá na vlastníky přilehlých pozemků i obyvatele okolních obcí a zejména na vlastníka pozemků pod skládkou. Městský úřad Hostivice, stavební úřad, nejenže dosud neuložil za zavážení skládky žádnou pokutu, ale naopak zde dokonce odsouhlasil projekt lesoparku a nařídil řízení o provedení nezbytných úprav za účelem realizace tohoto projektu.  

Veřejný ochránce práv, resp. jeho zástupkyně, se věcí opakovaně zabývali od roku 2006. Už po prvním šetření informovali o pochybeních Městského úřadu Hostivice a jeho nadřízeného správního orgánu Krajského úřadu Středočeského kraje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jelikož správní orgány ani poté k nápravě závadného stavu nepřikročily, obrátil se stěžovatel na veřejného ochránce práv ve stejné věci znovu v roce 2010.

Městský úřad Hostivice v tomto šetření odmítl součinnost, proto zástupkyně veřejného ochránce práv formulovala další opatření k nápravě a žádala jejich realizaci k nápravě protiprávního stavu. Ve vztahu k  Městskému úřadu Hostivice akcentovala požadavek na uzavření řízení o nařízení nezbytných úprav, na zahájení řízení o odstranění nepovolených terénních úprav a na zamezení dalšímu zavážení skládky.

Krajský úřad Středočeského kraje, na nějž apelovala především za účelem uplatnění jeho dozorových oprávnění spojených s ukládáním opatření proti nečinnosti podřízeného správního orgánu, v reakci konstatoval, že hostivickému stavebnímu úřadu několikrát přikázal zjistit, zda byla na území skládky naplněna skutková podstata správního deliktu. Stavební úřad však vždy reagoval tím, že na daném území prováděl opakované, avšak bezvýsledné, prohlídky.  K zavážení skládky tedy dochází neustále a stavební úřad dosud žádnou pokutu neuložil.

Městský úřad v Hostivicích a Krajský úřad Středočeského kraje až doposud nenaplnily opatření k nápravě uložena zástupkyní veřejného ochránce práv, naopak svými postupy (odsouhlasení projektu „Lesopark Chýně – Chrášťany s rekreačním a sportovním využitím“) fakticky i nadále tolerují nepovolené zavážení „skládky“ Chýně. Jejich rozhodování ve věci bude tak nyní předmětem soudního přezkumu na základě žalob uplatněných opomíjenými majiteli pozemků pod skládkou. Se zřetelem k uvedenému stavu se zástupce veřejného ochránce práv rozhodl v souladu s § 20 odst. 2 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, informovat opětovně o celé záležitosti veřejnost prostřednictvím této zprávy, čímž také vyčerpal možnosti své intervence ve věci.

 Zpráva o šetření (189 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Stanovisko ochránce (221.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv