Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Ombudsman Pavel Varvařovský rezignoval

Ombudsman Pavel Varvařovský rezignoval

20. prosince 2013

K dnešnímu dni ukončil JUDr. Pavel Varvařovský své působení jako veřejný ochránce práv. Do zvolení nového ombudsmana (mělo by se tak stát do 60 dnů) bude jeho činnost v plném rozsahu a se všemi oprávněními vykonávat zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček.

Za tři roky, po které JUDr. Varvařovský zastával post ombudsmana, se na něj obrátili občané s 26 000 stížnostmi. K největšímu nárůstu došlo v roce 2012, kdy se počet přijatých stížností meziročně zvýšil o celou pětinu.

V případě zjištěných pochybení na straně úřadů se mu v drtivé většině případů podařilo zajistit nápravu, neuspěl pouze v 59 případech.

V rámci každoročně předkládaných zpráv o své činnosti adresoval ochránce Poslanecké sněmovně celkem 26 legislativních doporučení. Zatímco první z nich byla vyslyšena poměrně rychle, další už zákonodárci nerealizovali. Ve dvou případech k doporučované nápravě došlo až zásahem Ústavního soudu (loterijní zákon a s-Karta).

Na začátku svého funkčního období JUDr. Varvařovský akcentoval 3 věci, kterých by rád dosáhl:

1. posílit oprávnění ochránce o možnost podávat v závažných případech ve správním soudnictví tzv. žalobu k ochraně veřejného zájmu: Od 1. ledna 2012 ochránce tuto pravomoc má. Využil ji zatím jednou v případě fotovoltaické elektrárny v Moldavě.

2. rozšířit přístup ochránce k Ústavnímu soudu: původně mohl ochránce podávat návrhy pouze na zrušení podzákonných předpisů (obvykle obecní vyhlášky). V řadě evropských zemí má přitom ombudsman právo napadnout u Ústavního soudu i zákon. Ačkoli k takovému rozšíření pravomoci ochránce nedošlo, od 1. ledna 2013 může ochránce nově vstupovat do řízení u Ústavního soudu jako vedlejší účastník, a to i v případě řízení o zrušení zákonů. Tohoto oprávnění ochránce pravidelně využívá.

3. zakotvit veřejného ochránce práv v Ústavě: tento cíl se naplnit nepodařilo.

K největším úspěchům ombudsmana Pavla Varvařovského se dá počítat změna právní úpravy sirotčích důchodů, o kterou usiloval už první ombudsman Otakar Motejl, změna zákona, který posouval nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud zaměstnanci náleží odstupné, bez ohledu na to, jestli bylo vyplaceno. Ačkoli jeho soustavná kritika veřejné službys-Karty nepřinesla přímou odezvu na straně zákonodárců, dostaly se tyto záležitosti nakonec k Ústavnímu soudu a ten je v souladu s názorem ochránce zrušil. Podobně tomu bylo i v případě loterijního zákona a boje ombudsmana za právo obcí regulovat hazard na svém území.

Rozloučení ombudsmana Pavla Varvařovského s jeho zástupcem Stanislavem Křečkem

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv