Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Ochránce rozjíždí testování bank a pojišťoven

Ochránce rozjíždí testování bank a pojišťoven

21. května 2013

Seniorům nelze odmítat finanční služby pouze z důvodu věku, přesto se ochránce s takovými případy setkává. Zahájil proto výzkum dostupnosti finančních produktů pro seniory, jehož součástí bude i testování na pobočkách za pomoci figurantů.

V loňském roce přibylo stížností seniorů na nedostupnost některých finančních produktů z důvodu věku. Senioři upozorňovali, že finanční instituce stanovují pro některé produkty věková omezení, kvůli nimž je pak produkt pro klienty vyššího věku nedostupný. V případě bank se senioři nejčastěji setkávali s odmítnutím žádosti o vydání kreditní karty, přestože šlo například o dlouhodobé klienty banky, držitele zlatých platebních karet, solventní klienty s účty v korunách i cizích měnách. Typickým důvodem žádosti o vydání kreditní karty byl zahraniční pobyt a plán zapůjčit si v zahraničí auto, k němuž bylo nutné prokázat se právě kreditní kartou. S věkovou hranicí se senioři setkali u bank také v případě žádostí o různé typy úvěrů. V případě pojišťoven se namítaná diskriminace týká zejména životního, úrazového a cestovního pojištění, které byly seniorům poskytovány za značně nevýhodných podmínek, někdy se 100% přirážkou.

Ochránce si je vědom toho, že mohou existovat důvody, které ospravedlňují používání věkových omezení v konkrétních případech. Banky jsou také zákonem vázány k tomu, aby postupovaly obezřetně, neprováděly obchody, které by poškozovaly zájmy vkladatelů či ohrožovaly stabilitu banky. Nesmí také uzavírat smlouvy „nápadně nevýhodné“ pro banku nebo takové, které by banku zavázaly k hospodářsky neodůvodněnému plnění. Na druhou stranu však platí, že finanční služby jsou nabízeny a poskytovány spotřebitelům a dopadá na ně ochrana spotřebitele a zákaz diskriminace. Obecně proto platí, že seniorům nelze odmítat finanční služby pouze z důvodu věku. Senioři mají stejné právo účastnit se života ve společnosti, používat k financování svých potřeb prostředky získané z úvěrů, mají právo pojistit se apod., jako klienti jiných věkových skupin.

Vzhledem k tomu, že otázka možné diskriminace z důvodu věku v přístupu ke službám nebyla v České republice dosud soustavněji zmapována, rozhodl se veřejný ochránce práv provést výzkum, který by plošně ověřil dostupnost finančních produktů pro starší klienty. Realizace projektu se ujme zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček, kterému ochránce svěřil, mimo jiné, působnost v oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací.

„V diskriminaci i v jiných oblastech jde často o různé zájmy, které k určitému jednání vedou. Nejde vždy o otázku dobra či zla, nebo o to, že by jedni měli pravdu a druzí ne. I mezi zájmy je však třeba rozlišovat – některým můžeme dávat přednost, jiným prostě nesmíme. Jestliže i lidem, kteří mají dostatek finančních prostředků, je odmítnuto vydání kreditní karty jen proto, že jsou starší, tak to je zjevně nejen diskriminační, ale i hloupé,“ uvedl na tiskové konferenci k zahájení výzkumu zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.

Výzkum proběhne v červnu a červenci letošního roku a bude se snažit zodpovědět následující otázky:

  1. Je pro poskytování vybraných služeb nastavena maximální věková hranice?
  2. Uplatňuje se pro poskytování služeb kritérium „důchodového věku“?
  3. Jakým způsobem odůvodňují poskytovatelé pojištění věk jako jedno z kritérií?

První část výzkumu bude mít podobu anonymního dotazníkového šetření. Zástupce ochránce takto osloví všechny banky a pobočky zahraničních bank, všechny pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven a vybrané nebankovní poskytovatele finančních služeb. Ve druhé části výzkumu pak bude poprvé použita metoda situačního testování s cílem prověřit dostupnost finančních služeb pro seniory v praxi. Tímto způsobem bude ověřen postup třinácti klíčových bank na českém trhu zaměřených na drobné klienty, dvou pojišťoven a čtyř nebankovních institucí.

V rámci situačního testování bude vybraná společnost navštívena nebo jiným způsobem oslovena figurantem s žádostí o poskytnutí kreditní karty nebo krátkodobého spotřebitelského úvěru, v případě pojišťoven o cestovní pojištění. Výběr poboček bude rozprostřen v rámci celé České republiky.

Cílem výzkumu není hodnocení praxe jednotlivých finančních institucí pro účely jejich sankcionování. Jde o systematické prověření rovného zacházení s žadateli o finanční služby a ověření, zda senioři, jako věková skupina, nejsou bez legitimních důvodů diskriminováni v rámci svých spotřebitelských práv. Údaje o zapojených subjektech proto zůstanou anonymní. Výsledná zpráva by měla být podkladem k širší diskuzi o kvalitě poskytování finančních služeb spotřebitelům. Podporu výzkumu vyjádřily ČNB, ČOI, Finanční arbitryně, Česká bankovní asociace, Česká asociace pojišťoven a Česká leasingová a finanční asociace.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv