Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Ochránce informoval Sněmovnu o svých poznatcích ve 2. čtvrtletí

Ochránce informoval Sněmovnu o svých poznatcích ve 2. čtvrtletí

17. července 2013

Ochránce zaslal Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti ve 2. čtvrtletí roku 2013. Informuje v ní o několika důležitých případech, v nichž vydal své stanovisko. Jedná se např. o poskytování dávek dlouhodobé péče pro příjemce slovenských důchodů žijících v ČR, kdy se na ochránce obrátil větší počet českých rezidentů (obvykle českých občanů) pobírajících důchod ze Slovenska. Slovenská vláda jim odmítla dávky dlouhodobé péče zasílat a tento postoj ochránci i přímo potvrdilo slovenské ministerstvo práce a sociálních věcí. Ochránce proto požádal evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování, aby Evropská komise podala proti Slovenské republice žalobu pro porušení Smlouvy o fungování EU.

Nápravu se ochránci podařilo zajistit v postupu Úřadu práce ČR při zohledňování platby do fondu oprav při výpočtu doplatku na bydlení. V souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ochránce konstatoval, že započtení plateb do fondu oprav by měl být věcí správního uvážení. Úřad práce by měl zjistit, jaká část platby souvisí s užíváním bytu a započítat ji při výpočtu výše doplatku na bydlení. Úřad práce ČR v tomto smyslu instruoval svá kontaktní pracoviště.

Ochránce dále informuje o svém stanovisku k přijímání dětí do mateřských škol na jejich maximální kapacitu, o šetření pracovních podmínek zahraničních pracovníků, šetření ve věci zabezpečení informačního systému daňové správy, zahájení testování bank a pojišťoven z pohledu rovného přístupu při poskytování některých finančních produktů aj.

Část zprávy ochránce je věnována využití zvláštních oprávnění. Zde ochránce upozorňuje na připomínky, které uplatnil k novele antidiskriminačního zákona navrhující zakotvení tzv. whistleblowingu, tedy zvláštní ochrany oznamovatele trestněprávního jednání u zaměstnavatele. Podle ochránce jde toto rozšíření proti smyslu antidiskriminačního práva. Upozorňuje poslance také na novelu zákona o sociálních službách, kterou považuje za zmařenou příležitost, protože i přes příslib MPSV nebyla do novely zahrnuta chybějící právní úprava pro omezení osobní svobody v oblasti sociálních služeb.

Ochránce se jako vedlejší účastník rovněž připojil k řízení u Ústavního soudu ve věci zrušení ustanovení zákona č. 494/2012 Sb., kterým se stanovuje zpětná účinnost novely zákona o přestupcích. Takový stav je podle ochránce v rozporu s ústavním pořádkem. Obecně platí, že retroaktivita právních norem je nepřípustná.

 Zpráva ochránce za 2. čtvrtletí (298.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv