Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Ochránce informoval poslance o svých poznatcích za 1. čtvrtletí

Ochránce informoval poslance o svých poznatcích za 1. čtvrtletí

25. dubna 2013

Ve své pravidelné zprávě pro Poslaneckou sněmovnu o činnosti za uplynulé čtvrtletí ochránce informuje poslance mj. o čtyřech závažných případech, jejichž šetření ukončil, o své účasti v řízeních před Ústavním soudem a uplatněných připomínkách k návrhům zákonů.

V prvním čtvrtletí ochránce obdržel 2255 podnětů, z nichž 60 % patří do jeho působnosti a může se tak problémy, s nimiž se na něj lidé obrátili, zabývat. Adresováno mu bylo také 36 podnětů týkajících se namítané diskriminace. Pověření pracovníci rovněž uskutečnili 6 systematických návštěv v zařízeních, kde mohou být lidé omezováni na svobodě. V souvislosti se sledováním zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění pak ochránce obdržel k monitoringu 539 rozhodnutí a ve dvou případech pracovníci Kanceláře ochránce přímo sledovali výkon vyhoštění.

Jeden z případů, na něž ochránce poslance upozorňuje, se týká evidence obyvatel a ilustruje v praxi poměrně častý jev – malé obce mají problémy zvládat všechny povinnosti, které na ně stát přenáší. V důsledku toho se dopouštějí závažných pochybení při výkonu státní správy. V oblasti evidence obyvatel tak ochránce zvažuje podporu úvah o přenesení výkonu státní správy na tomto úseku z malých obcí na úřady obcí s rozšířenou působností.

Další případ rovněž ukazuje problémy malých obcí, tentokrát v agendě pozemních komunikací, kde ochránce dlouhodobě upozorňuje na fakt, že malé obce nejsou schopny tuto velmi složitou agendu zvládat. V tomto případě se obec dopustila vážného pochybení, když plnou mocí přenesla vedení správního řízení a vydání správního rozhodnutí na advokáta. Správní akty musí vždy vydávat příslušný úřad. Správní rozhodnutí úřadu vydané a podepsané advokátem není veřejnou listinou ve smyslu správního řádu a adresáty nezavazuje.

Ochránce upozorňuje poslance rovněž na závažný problém sídliště Spořilov, kdy v důsledku změny organizace dopravy v roce 2010 jsou obyvatelé vystavování nadměrnému hluku a imisím. Do obytné zástavby byla svedena těžká nákladní kamionová doprava včetně nadregionálního tranzitu, aniž by byla provedena protihluková opatření. Mělo se jednat o dočasné řešení, které však beze změn trvá už déle než 2 roky a může se protáhnout ještě i o více než 10 let, protože odvedení kamionové dopravy závisí na dokončení Pražského okruhu. Termín jeho dostavby je však, i přes prioritní význam stavby, z důvodů právních i ekonomických nejasný.

Čtvrtý případ, o němž ochránce poslance informuje, se týká regulace reklamy. Živnostenský úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu neučinily žádné kroky vůči zadavateli nebo šiřiteli reklamy na zahraničního on-line provozovatele sázkových her, které nejsou na území ČR povoleny. Oba úřady namítaly svou nepříslušnost vykonávat dozor nad dodržováním zákona o loteriích. Na tento případ však dopadá jejich působnost k výkonu dozoru nad reklamou. Podle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v tomto zákoně, ale i jakákoli reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů, tj. pokud se reklama týká zboží či služeb, jejich prodej či poskytování je v rozporu s právními předpisy.

Ve své zprávě o činnosti za 1. čtvrtletí roku 2013 ochránce Poslaneckou sněmovnu informuje rovněž o využití zvláštních oprávnění. Jako vedlejší účastník se připojil k řízení u Ústavního soudu ve věci návrhu města Klatovy na zrušení části novely zákona o loteriích, kdy podpořil názor navrhovatele, že tříletý odklad regulace hazardu je nepřiměřeným zásahem do práva obcí na samosprávu. Podobně se jako vedlejší účastník ztotožnil s navrhovateli ústavní stížnosti usilujícími o zrušení části právních předpisů v souvislosti s tzv. sKartou.

Z připomínek k návrhům zákonů, které ochránce v prvním čtvrtletí uplatnil, upozornil poslance zejména na své připomínky k novele zákona o Úřadu práce a k návrhu zákona o úřednících.

Celou zprávu o činnosti ochránce v 1. čtvrtletí najdete  zde (303.2 kB, Adobe Acrobat dokument).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv