Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Evropská komise žaluje Slovensko kvůli dávkám dlouhodobé péče

Evropská komise žaluje Slovensko kvůli dávkám dlouhodobé péče

23. července 2013

Na základě stížností seniorů žijících v ČR a pobírajících důchod ze Slovenska upozornil ochránce Evropskou komisi , že slovenská vláda trvale odmítá vyplácet dávky dlouhodobé péče svým důchodcům pobývajícím v zahraničí, přestože tuto povinnost ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Na veřejného ochránce práv se již řadu let obraceli a obracejí slovenští senioři žijící v ČR a pobírající důchod ze Slovenska, kteří v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby, ale není jim poskytována žádná dávka dlouhodobé péče. Z českého systému sociálního zabezpečení jim nárok na dávky (příspěvek na péči) nevzniká, ale měly by jim náležet peněžité dávky ze Slovenska. Bohužel, Slovensko se poskytování těchto dávek do zahraničí brání.

Množství osob v České republice, kterých se daný stav dotýká, je poměrně vysoké a neochota slovenských orgánů poskytovat peněžitý příspěvek na opatrování do jiných členských států EU je uvrhává do značně tíživé sociální situace.

Veřejný ochránce práv JUDr. Varvařovský, i jeho předchůdce JUDr. Motejl, vedli v této věci řadu jednání. České Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízelo v roce 2011 dohodu, že bude dávky v souladu se slovenskými právními předpisy poskytovat a slovenská strana bude náklady kompenzovat. Slovensko však toto řešení odmítlo, ač podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení má tzv. dávky v nemoci (mezi něž patří i český příspěvek na péči) vyplácet žadatelům stát, z něhož pobírají důchod, i když bydlí v jiném členském státě EU.

Za dané situace se ochránce obrátil na evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andora s žádostí, aby Evropská komise záležitost posoudila a případně podala proti Slovenské republice žalobu pro porušení Smlouvy o fungování EU.

Ochránce byl aktuálně informován, že dne 30. 5. 2013 podala Evropská komise proti Slovensku žalobu k Soudnímu dvoru EU v Lucemburku.

Tisková zpráva Evropské komise: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-476_sk.htm 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv