Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2013 > Certifikát lze vydat pouze ke stavbě, která ještě nebyla započata

Certifikát lze vydat pouze ke stavbě, která ještě nebyla započata

17. prosince 2013

Ani po sedmi letech od zavedení certifikátů autorizovaných inspektorů, jako náhrady stavebního povolení, nejsou práva osob dotčených stavbami chráněna. Na problémy s certifikáty autorizovaných inspektorů upozorňovala celých šest let svého mandátu bývalá zástupkyně ombudsmana a současný zástupce, JUDr. Stanislav Křeček, upozorňuje, že stížností občanů neubývá: „Stěžovatelé opakovaně namítají zneužívání certifikátů autorizovaných inspektorů. Ačkoli se stavební záměr dotýká jejich práv a v klasickém stavebním řízení by měli postavení účastníků řízení s právem uplatnit námitky a odvolat se, autorizovaní inspektoři s nimi vůbec nejednají. Důsledkem chybného postupu autorizovaného inspektora je pak stav, kdy jsou občané proti investorovi ve velmi slabém postavení, mohou se jen obtížně bránit a domáhat se svých práv.“

Příkladem může být stavba výrobní haly velkoformátových betonových desek v Hranicích na Moravě. Na tuto stavbu byl vydán certifikát autorizovaného inspektora, s nímž nesouhlasili vlastníci sousedních nemovitostí. Certifikát napadli správní žalobou a krajský soud ho zrušil. Výstavba však už mezitím byla zahájena, proto stavební úřad po zrušení certifikátu zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby. Následně ho ale zastavil poté, co autorizovaný inspektor vydal na stavbu nový certifikát. Podle zástupce ochránce je však tento opakovaný certifikát zatížen závažnou právní vadou, neboť byl vydán k již započaté stavbě.

Právě na tuto skutečnost upozornila stěžovatelka – jedna z majitelek sousedních nemovitostí -  stavební úřad a požádala ho, aby rozhodl, zda stavebníkovi vzniklo na základě opakovaně vydaného certifikátu právo provést stavbu, která již byla rozestavěná a současně byla předmětem řízení o odstranění stavby. I nadále rovněž poukazovala na fakt, že ani při vydání tohoto nového certifikátu nebyla autorizovaným inspektorem oslovena, ačkoli by v klasickém stavebním řízení měla postavení účastníka řízení. Stavební úřad její návrh zamítl s odůvodněním, že neprokázala právní zájem na vydání takového rozhodnutí.

Zástupce ochránce s tímto postupem nesouhlasí: „Stavební úřad se vyhýbá tomu, aby se k legálnosti stavby jednoznačně vyjádřil. Podle judikatury správních soudů přitom v současné době neexistuje žádný jiný způsob právní ochrany proti nezákonně vydanému certifikátu, než žádat stavební úřad, aby posoudil, zda byl certifikát vydán v souladu se zákonem.“ Stavební úřad v Hranicích na Moravě tak podle zástupce ochránce upírá stěžovatelce její právo.

Certifikát autorizovaného inspektora má být zjednodušenou alternativou stavebního povolení. Výsledkem je tedy právo provést stavbu. Z logiky věci tak podle zástupce ochránce vyplývá, že tento zákonem stanovený proces může dopadat jen na stavební záměr, nikoli na zahájenou stavbu. „Pokud by mohl být certifikát vydán dodatečné na již rozestavěnou stavbu, musel by takový postup stavební zákon výslovně připouštět. Tak tomu ale není,“ konstatuje zástupce ombudsmana. Jediným možným postupem, jak dosáhnout legalizace již rozestavěné stavby, ke které bylo zrušeno povolení (ať už stavební povolení nebo certifikát vydaný autorizovaným inspektorem), je proto požádat v rámci řízení o odstranění stavby o její dodatečné povolení.

Ačkoli tzv. velká novela stavebního zákona z roku 2012 přinesla určité změny právní úpravy certifikátů vydávaných autorizovanými inspektory, problém nedostatečné právní ochrany vlastníků sousedních staveb a pozemků zcela odstraněn nebyl. V poslední době se navíc ukazuje, že k obdobným situacím, jako je tomu v případě certifikátů autorizovaných inspektorů, může docházet také u staveb prováděných na základě veřejnoprávních smluv, které rovněž nahrazují stavební povolení. I v těchto případech totiž někdy dochází k opomenutí osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení. Tyto osoby by přitom měly s uzavřením veřejnoprávní smlouvy souhlasit. Z poslední doby lze z činnosti zástupce ombudsmana vybrat jako příklad bioplynovou stanici Heřmánkovice, kde stavební úřad původně daný záměr označil za odporující územnímu plánu, ale následně jej ve formě veřejnoprávních smluv akceptoval.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv