Veřejný ochránce práv - Zimní stadion v Jihlavě
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Zimní stadion v Jihlavě

Zimní stadion v Jihlavě

10. července 2012

O tom, zda je umístění budovaného zimního stadionu v Jihlavě v souladu se zákonem, rozhodne krajský soud. Právě proto se zástupkyně ombudsmana touto otázkou nezabývala.

Tvrzení jihlavského magistrátu, že „ombudsman zamítl stížnost obyvatel Tyršovy ulice na výstavbu zimního stadionu“ je přinejmenším zkreslené a nepřesné. Předmětem šetření zástupkyně ombudsmana byl pouze postup správních orgánů při řešení stížností na obtěžování hlukem, vibracemi či světlem v důsledku provádění stavby a provozu staveniště. Samotné umístění stavby bude řešit v rámci řízení o správní žalobě příslušný krajský soud, do jehož činnosti není ochránce oprávněn zasahovat, neboť rozhodovací činnost soudů je z působnosti ochránce vyloučena.

Pokud jde o hluk, vibrace apod., nezjistila zástupkyně ombudsmana pochybení na straně stavebního úřadu a Krajské hygienické stanice. Každá stavební činnost je doprovázena negativními vlivy na okolí stavby spočívající ve zvýšeném hluku ze stavebních prací, staveništní dopravou, prašností či vibracemi, přičemž u stavby rozsahu zimního stadionu se negativní vliv na okolní obytnou zástavbu nutně předpokládá. Provádění stavebních prací však musí probíhat za podmínek, které by negativní vlivy na okolní zástavbu pokud možno co nejvíce omezily.

V tuto chvíli považuje zástupkyně ombdusmana za důležité, aby bylo řádně zajištěno odborné vedení provádění stavby, a aby stavba byla průběžně dozorována v rámci řádných a mimořádných kontrolních dnů, které mají být dle magistrátu na stavbě průběžně prováděny. Stavební úřad, třeba i za spolupráce s KHS, by měl rovněž zajistit, že stavebník bude řádně plnit povinnosti vyplývající pro něj ze stavebního zákona a vydaných správních rozhodnutí, včetně výše zmíněné povinnosti šetrnosti k sousedství.

Celá zpráva z šetření je k dispozici zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv