Veřejný ochránce práv - Za problémy s registrem vozidel mohou lidé požadovat přiměřené zadostiučinění
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Za problémy s registrem vozidel mohou lidé požadovat přiměřené zadostiučinění

Za problémy s registrem vozidel mohou lidé požadovat přiměřené zadostiučinění

20. července 2012

Za problémy způsobené nefungujícím Centrálním registrem vozidel mohou lidé po ministerstvu požadovat nejen náhradu škody (musí ji vyčíslit a prokázat), ale také přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (nemohli odjet na dovolenou, byli vystaveni stresu a nejistotě apod.).

Veřejný ochránce práv sice vítá, že v souvislosti s aktuálními problémy Centrálního registru vozidel Ministerstvo dopravy deklarovalo připravenost poskytovat náhradu škody, ale současně upozorňuje, že majitelé vozů, kteří byli vystaveni problémům s nedostatečným fungováním registru, mohou po ministerstvu žádat také přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

Zatímco u náhrady škody musí majitel vozu přesně vyčíslit, doložit a prokázat, že mu byla škoda způsobena v příčinné souvislosti s nečinností registru vozidel (např. ušlý zisk), nemajetkovou újmou je myšlen zejména zásah do osobnostní integrity (způsobení potíží, stres, dlouhodobá nejistota apod.). Nemajetkovou újmu není třeba prokazovat, je naopak na orgánu státní správy, aby tvrzení o nemajetkové újmě vyvrátil.

Registr vozidel je evidenční místo, které vede zejména údaje k novým vozidlům nebo vozidlům, u nichž dochází ke změně provozovatele či vlastníka nebo jiných údajů zapisovaných do registru. Registrace (zápis změny údaje) je správním řízením a rozhodnutí má být vydáno bezodkladně. Pouze pokud povaha věci neumožňuje bezodkladné rozhodnutí (např. se jedná o záležitost komplikovanou), má být rozhodnuto do 30 dnů. To však obvykle není případ evidence v registru vozidel.

Jestliže žadatel o změnu údajů o vozidle předloží žádost se všemi náležitostmi a Centrální registr vozidel neprovede zápis bezodkladně, jedná se o nesprávný úřední postup. Z pohledu občana přitom není podstatné, co průtahy či nečinnost na straně úřadu způsobilo (technické problémy, nedostatek personálu apod.). To samé platí i v případě, kdy státní správa (v tomto případě Centrální registr vozidel) funguje způsobem, který neumožňuje ani standardní příjem žádostí. Odpovědnost za takový stav nese stát.

Ochránce zaznamenal v médiích případy lidí, kteří kvůli nefunkčnosti registru nemohli odjet na dovolenou v plánovaném termínu, byli vystaveni stresu, když objížděli jednotlivá evidenční místa ve snaze najít nějaké fungující, museli si brát dovolenou kvůli opakovaným a marným pokusům o zápis do registru apod. V těchto případech lze žádat zadostiučinění, ač se obvykle nebude jednat o vysoké částky.

Lidé, kteří se rozhodnou požádat Ministerstvo dopravy o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, mohou využít formulář žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách ochránce. Zde jsou rovněž k dispozici informace o tom, jak by mělo ministerstvo při vyřizování žádosti o odškodnění postupovat.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv