Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Setkání evropských expertů na diskriminaci

Setkání evropských expertů na diskriminaci

19. října 2012

Na pozvání veřejného ochránce práv dnes v Brně jedná pracovní skupina Equality Law in Practice evropské sítě antidiskriminačních míst EQUINET, jejímž je ombudsman rovněž členem. Cílem jednání je sdílet evropské zkušenosti z řešení konkrétních případů z oblasti ochrany před diskriminací.

Zástupkyně ombudsmana dnes v Kanceláři veřejného ochránce práv přivítala 15 členů pracovní skupiny, působících v evropských institucích zabývajících se bojem proti diskriminaci (tzv. equality body). Zasedání pracovní skupiny pravidelně svolává organizace EQUINET se sídlem v Bruselu, jejímž členem je od roku 2010 i český veřejný ochránce práv.

Setkání tohoto typu považuje zástupkyně ombudsmana za nesmírně přínosné právě proto, že se na něm projednávají konkrétní případy, jednání se účastní úzká skupiny specialistů, takže intenzita sdílení a předávání informací a zkušeností je vysoká. „Výměna mezinárodních zkušeností je o to důležitější, že ombudsman nerozhoduje, ale pouze doporučuje, vysvětluje a upozorňuje. Tímto způsobem se snaží společnost kultivovat, odstraňovat předsudky a stereotypy. K tomu potřebuje co nejvíce informací a poznatků i z jiných evropských zemí,“ uvedla zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová.

Právníci z pracovní skupiny Equality Law in Practice se na svém pravidelném setkání budou zabývat řešením tří reálných případů týkajících se nerovného zacházení z důvodu národnosti a věku v oblasti přístupu k obecnímu bydlení a zaměstnání.

Prvními dvěma případy se zabýval rakouský ombudsman pro rovné zacházení a v současnosti je řeší rakouské soudy. Týkají se odmítnutí albánského státního příslušníka v přístupu k obecnímu bytu a pracovněprávní inzerce na pozici uklízeče/uklízečky v kasinu. Kuriózní je, že rakouský loterijní zákon umožňuje, aby byly v kasinu zaměstnány pouze osoby, které mají rakouské státní občanství či občanství EU. Členové pracovní skupiny budou posuzovat, zda se v uvedených případech jednalo o diskriminaci, a předestřou, jak by se obdobný případ řešil v jejich zemích podle domácích antidiskriminačních předpisů.

Třetí případ má své skutkové pozadí ve Švédsku, kde se soukromá společnost rozhodla v důsledku ekonomické krize propustit 49 zaměstnanců. Kritériem pro výběr propouštěného pracovníka bylo dosažení věkové hranice, kdy zaměstnanci vzniká nárok na výplatu penze ze soukromého penzijního fondu. Jednalo se o osoby, jejichž věk se pohyboval mezi 59 – 63 lety. Z takto propuštěných osob se 29 z nich obrátilo na švédského ombudsmana pro rovnost, který mimo jiné zkoumal, zda nerovné zacházení sleduje legitimní cíl a zda společnost zvolila přiměřené prostředky k jeho dosažení. Společnost tvrdila, že v nepříznivé hospodářské situaci raději rozvázala pracovní poměr s těmi, kteří již byli nějakým způsobem zabezpečeni (formou penzijního příspěvku), než s ostatními (mladšími) pracovníky, kterým nárok na penzi dosud nevznikl. Švédský ombudsman se s argumenty zaměstnavatele nespokojil a tento případ má ve Švédsku soudní dohru.

V závěru setkání budou členové EQUINETu diskutovat o revizi evropských antidiskriminačních směrnic, kterou chystá spustit v roce 2013 Evropská komise. Pro všechna evropská antidiskriminačního místa, veřejného ochránce práv nevyjímaje, je to jedinečná příležitost, jak se podílet na přípravě nové legislativy EU, která se v nejbližších letech dotkne i České republiky.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv