Veřejný ochránce práv - Rozhodčí doložky v nájemních smlouvách
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Rozhodčí doložky v nájemních smlouvách

Rozhodčí doložky v nájemních smlouvách

11. června 2012

Podle veřejného ochránce práv by obce jako veřejnoprávní korporace neměly omezovat ochranu nájemce, jak ji sleduje právní úprava nájmu. Nedoporučuje proto předávat spory plynoucí z nájemního vztahu rozhodcům, namísto soudu.

Podpisem rozhodčí doložky vyjadřuje nájemce souhlas s tím, že případné spory nebude řešit soud, ale rozhodce.

Na základě početných dotazů na legálnost známé praxe, kdy obce v nájemních smlouvách k bytům ve svém vlastnictví sjednávají rozhodčí doložky, se ochránce rozhodl podrobit tuto záležitost právní analýze. Výsledkem je stanovisko, jehož celé znění najdete  zde (278.2 kB, Adobe Acrobat dokument).

Ochránce je přesvědčen, že nájemní vztahy nejsou vhodné pro sjednání rozhodčí doložky. Spory, které vznikají v návaznosti na nájem bytu, jsou velmi různorodé (dlužné nájemné, spory o provedení oprav, spory o skončení nájmu apod.) a ne všechny je možné řešit rozhodčím řízením. Například řízení o přivolení k výpovědi z nájmu podle ustanovení § 711a občanského zákoníku nelze přenést na rozhodce, musí o něm rozhodnout soud. Jde totiž o spor, kdy soud musí objektivně zjistit skutkový stav věci přesahující individuální zájmy obou stran sporu.

Použití rozhodčího řízení je sporné obecně tam, kdy má dojít k „rozsouzení“ střetu dvou stran, nikoli k hledání smírného řešení. Naopak, nic nebrání tomu, aby byla pravomoc rozhodců sjednána, pokud jde o spory o plnění peněžité povahy spojené s nájmem (dlužné nájemné apod.). Musí však být dodrženy podmínky stanovené pro přítomnost rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách.

Ochránce se svým stanoviskem seznámil ministra spravedlnosti, ministra vnitra, Svaz měst a obcí, Agenturu pro sociální začleňování a nevládní organizace, které se zabývají bytovou problematikou

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv