Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Panelová diskuze Rovný přístup dětí ke vzdělání

Panelová diskuze Rovný přístup dětí ke vzdělání

18. září 2012

Ministr školství, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a ombudsman společně pořádají panelovou diskuzi, která by měla pomoci vytvořit vzdělávací systém zajišťující rovný přístup ke vzdělání.

V návaznosti na výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol, provedeného ombudsmanem v první polovině letošního roku, se 20. září 2012 uskuteční v Lichtenštejnském paláci v Praze panelová diskuze Rovný přístup dětí ke vzdělání. Společně ji pořádají ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková a veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Program diskuze byl navržen tak, aby účastníci z různých oblastí, kteří se v rámci svého oboru zabývají tématem vzdělávání a rovného přístupu k němu, měli prostor diskutovat o vytvoření takového vzdělávacího systému, který by umožnil reagovat na různé potřeby dítěte, poskytoval dětem náležitou podporu a současně by zaručoval rovný přístup ke vzdělání. Formát panelové diskuse nabízí prostor pro vyjádření širokému okruhu aktérů a konfrontaci názorů. Výsledkem by mělo být otevření širší diskuse o tématu systému vzdělávání v České republice.

První diskuzní blok je zaměřen na otázku inkluzivního vzdělávání, jeho limitů, existence systémové podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a efektivnosti inkluzivních opatření. Proti tomu stojí otázka vyloučení žáků se speciálními potřebami z hlavního vzdělávacího proudu.

Druhý blok se bude věnovat způsobu zařazování dětí do speciálního školství. Na jednu stranu stojí zákonem striktně stanovená pravidla, na druhé pak realita, kdy jsou ve speciálních školách nadměrně zastoupeny děti romského původu. Přítomní odborníci budou v diskuzi hledat příčiny tohoto rozporu a zvažovat, jaké legislativní, metodické a kontrolní nástroje by měly být použity, aby nedocházelo k nepřímé diskriminaci.

Třetí část panelové diskuze by měla zhodnotit a vyjasnit roli státní správy, samosprávy a dalších subjektů, které mohou ovlivňovat zajištění rovného přístupu dětí ke vzdělání. Ke slovu se dostanou pedagogové, úředníci, politici a pracovníci nevládních organizací.

Panelové diskuze by měla vyjasnit řadu otázek a pomoci Ministerstvu školství v realizaci opatření, která by odstranila diskriminaci a zajistila rovný přístup dětí ke vzdělání.

Veřejný ochránce práv se hodlá problematikou školství a systému vzdělávání zabývat i nadále. Realizaci výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol jeho aktivity nekončí . Bude také sledovat, jak jsou naplňována doporučení, která zformuloval v rámci zprávy z výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních skol, z nichž jedno je adresováno vládě, zbývající dvě směřují  vůči Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Více o panelové diskuzi najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv