Veřejný ochránce práv - Obce se proti hazardu už dál musí bránit samy
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Obce se proti hazardu už dál musí bránit samy

Obce se proti hazardu už dál musí bránit samy

30. května 2012

Ani po vyčerpání všech možností se ochránci nepodařilo zjednání plné nápravy ve věci povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. jiných technických herních zařízení (např. videoloterijních terminálů) v rozporu s loterijním zákonem a obecně závaznými vyhláškami obcí.

Ochránce se obrátil na vládu, která v této věci rozhodovala opakovaně. Usnesením ze dne 16. května 2012 nakonec návrhy ochránce akceptovala jen zčásti.

Ve vztahu k obecně závazným vyhláškám obcí uložila vláda Ministerstvu financí zahájit přezkumné řízení pouze na základě podnětu obce a jen tehdy, pokud povolení bylo vydáno v rozporu s již dříve existující obecní vyhláškou. Takové omezení nerespektuje ústavní právo obcí na samosprávu a je v rozporu nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. června 2011 (Chrastava), který předpokládá i možnost kolize vydaného povolení s později vydanou obecně závaznou vyhláškou obce. Podle názoru ochránce (potvrzeného i názorem Ústavního soudu) obce vždy byly a nadále jsou oprávněny regulovat hazard na svém území. Ministerstvo financí by tedy mělo ze zákona zahajovat řízení o přezkumu všech vydaných povolení herních zařízení, pokud zjistí kolizi s obecně závaznou vyhláškou.

Ochránce je přesvědčen, že by ministerstvo mělo vydat správní rozhodnutí o všech došlých návrzích obcí. Jedině tak budou mít obce cestu k eventuelní soudní ochraně. Z formulace usnesení vlády v bodě II/1 se zdá, že toto bylo ministru financí uloženo.

Vláda svým usnesením ze dne 16. května 2012 rovněž zrušila původní úkol uložený Ministerstvu financí dne 14. března 2012, tj. přezkoumat z úřední povinnosti všechna povolení, která byla vydána v rozporu se zákonem o loteriích (nesprávné limity sázek, nesprávná délka platnosti povolení).

Vzhledem k vývoji této záležitosti a postoji vlády už ochránce nebude činit další kroky. Obce samy mají ještě možnost podat tzv. komunální ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, pokud Ministerstvo financí jejich návrhu na zrušení konkrétních vydaných povolení nevyhoví.

Protože Ministerstvo financí výhrady veřejného ochránce práv neakceptovalo, přistoupil ochránce k sankčnímu zveřejnění plného znění zprávy z šetření i závěrečného stanoviska s návrhem opatření k nápravě.

 Zpráva z šetření (346.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Závěrečné stanovisko (345.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv