Veřejný ochránce práv - Nová publikace z řady Stanoviska: Přestupky
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Nová publikace z řady Stanoviska: Přestupky

Nová publikace z řady Stanoviska: Přestupky

19. září 2012

Ochránce vydal již devátou publikaci z řady Stanoviska. Sborník Přestupky uceleným způsobem vysvětluje proces projednávání přestupku, rozhodování úřadů a práva účastníků přestupkových řízení.

V rámci seznamování odborné i širší veřejnosti se svými poznatky vydal ochránce již devátou publikaci z řady Stanoviska. Sborník Přestupky přináší ucelený výklad postupu správních orgánů při projednávání přestupků. Pojednává zejména o právu osob zúčastněných v přestupkovém procesu, ať už jde o oznamovatele přestupků, poškozené, anebo podezřelé a obviněné.

Publikace může sloužit jako metodická pomůcka úředníkům pověřeným projednáváním přestupků, členům přestupkových komisí, městským a obecním strážníkům i policistům. Bude ale zajímavou a prospěšnou pomůckou i pro další zájemce o tento úsek výkonu státní správy.

Sborník v úvodu nejprve vysvětluje základní pojmy a srozumitelně zodpovídá nejčastější dotazy, které lidé v souvislosti s přestupky ombudsmanovi kladou. Další části se pak věnují postupu správních orgánů před zahájením řízení a v samotném průběhu řízení. Ochránce vysvětluje, jaké jsou zásady přestupkového řízení, jaká jsou procesní práva obviněného a dalších účastníků řízení, jak probíhá ústní jednání, jaké podklady pro vydání rozhodnutí má správní orgán před rozhodnutím shromáždit, jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí a možnosti odvolání proti němu.

Vysvětlení procesu doplňuje přehled zásadních soudních rozhodnutí především Nejvyššího správního soudu i s uvedením argumentace, kterou soud své rozhodnutí odůvodnil. Podstatnou část publikace pak představuje popis konkrétních případů, kterými se ochránce zabýval. Tyto případy jsou cenným zdrojem informací o tom, jak by měly úřady v obdobných situacích postupovat.

Publikace Přestupky není prodejná a je přímo distribuována krajským úřadům, obcím s rozšířenou působností a městským částem Prahy a Brna. Pro další zájemce je pak k dispozici v elektronické podobě zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv