Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Ministryně práce a sociálních věcí přislíbila zabývat se systémem DONEZ

Ministryně práce a sociálních věcí přislíbila zabývat se systémem DONEZ

12. prosince 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo provést do poloviny ledna analýzu námitek ombudsmana k protiprávnosti systému DONEZ a informovat ho, jak bude v této věci dál postupovat.

Ombudsman Pavel Varvařovský na včerejší schůzce ministryni práce a sociálních věcí upozornil, že argumentace a odůvodnění nedávného nálezu Ústavního soudu ve věci veřejné služby, se mohou stejně tak vztáhnout i k fungování systému DONEZ. I v tomto případě je občanům ukládána povinnost, která není výslovně uložena zákonem. Zmínka o Czech POINTU sice byla do zákona o zaměstnanosti nenápadně včleněna novelou zákona o Úřadu práce, ale ani tak ze zákona a jeho smyslu nelze dovodit, že má uchazeč o zaměstnání kromě pravidelných schůzek na úřadu práce povinnost hlásit se na kontaktním místě veřejné správy, aniž by mu zde byla poskytnuta zprostředkovatelská či poradenská činnost. Podle ochránce tím dochází k porušení zásady legality – nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, a státní moc může činit jen to, co zákon výslovně stanoví.

Ombudsman opakovaně poukazuje na netransparentní pravidla systému DONEZ a možnou vysokou míru libovůle úřadu práce při rozhodování, koho a na jak dlouho do systému zařadí. Již dříve v této souvislosti upozorňoval, že frekvence hlášení nezaměstnaných na poště je mnohonásobně vyšší, než u lidí, kterým byl po propuštění z výkonu trestu stanoven dohled.

Údaje Ministerstva práce a sociálních věcí navíc vzbuzují pochybnosti o efektivnosti systému DONEZ při proklamovaném potlačování nelegálního zaměstnávání. Do systému bylo od jeho spuštění do 30. 6. 2012 zařazeno téměř 70 000 uchazečů o zaměstnání, přičemž nelegální zaměstnání bylo zjištěno pouze ve 46 případech.

Veřejný ochránce práv věří, že Ministerstvo práce a sociálních věcí své dosavadní stanovisko přehodnotí a že nebude nucen využít své právo podat žalobu k ochraně veřejného zájmu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv