Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Konference Sociální reforma v praxi

Konference Sociální reforma v praxi

26. dubna 2012

3. května 2012 pořádá ochránce odbornou konferenci s výměnou zkušeností vyplývajících z praktických důsledků nové právní úpravy nepojistných sociálních dávek a aktivní politiky zaměstnanosti 

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Sociální reforma v praxi

která se koná dne 3. května 2012

v konferenčním sále Otakara Motejla, Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem pracovní konference je vzájemná výměna zkušeností vyplývajících z praktických důsledků nové právní úpravy nepojistných sociálních dávek a aktivní politiky zaměstnanosti (zákon č. 366/2011 Sb., zákon č. 375/2011 Sb.).

Náplní konference by mělo být jak seznámení se s příklady dobré praxe, tak hledání vhodných opatření ke zmírnění případných negativních důsledků nové právní úpravy.

Témata budou uvedena vstupními diskusními příspěvky pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv, na něž naváže odborná debata, obsahující poznatky zúčastněných s praktickou aplikací zákonů, přijatých v rámci sociální reformy, ať formou přednesení příspěvku či vystoupení v diskusi.

Pozvání přijaly nevládní organizace, které se zabývají problematikou sociálního vyloučení a právy osob se zdravotním postižením, zástupci obcí, krajů i ústředních orgánů státní správy – Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výstupem konference by měla být doporučení pro praxi, jak účelně ochránit sociální práva klientů, doporučení pro ústřední orgány státní správy k metodickému usměrnění, případně i ke změně legislativy.

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE

3. května 2012

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 Úvodní slovo: JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv

9:45 – 11:00

I. blok – POVINNOSTI UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, VEŘEJNÁ SLUŽBA, SYSTÉM „DONEZ“

„Aktuální poznatky veřejného ochránce práv k problematice veřejné služby“

Mgr. Ing. Lenka Doubravová, Kancelář veřejného ochránce práv

„Veřejná služba z pohledu měst a obcí“

Ing. Miroslav Chvála, Městský úřad Chrastava, zástupce Svazu měst a obcí

„Účast na veřejné službě pohledem uchazečů o zaměstnání“

Abraham Staněk, Občanské sdružení Ester

„Zkušenosti s veřejnou službou v sociálně vyloučených lokalitách

Mgr. Gabriela Melková, Agentura pro sociální začleňován

„Aktuální poznatky veřejného ochránce práv k systému DONEZ“

Mgr. Jana Biedermannová, Kancelář veřejného ochránce práv

Diskuze k bloku I

11:00 – 12:00

II. blok – ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ A DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

„Problematika zajištění bydlení v návaznosti na změny v soukromém a veřejném právu“

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv

„Azylové bydlení matek s dětmi“

Mgr. Pavla Kovalská, zástupce Společnosti sociálních pracovníků

„Diskriminace v přístupu k bydlení“

Kumar Vishwanathan, občanské sdružení Vzájemné soužití

„Mimořádná okamžitá pomoc jako účinný nástroj k naplnění základních funkcí systému dávek pomoci v hmotné nouzi“

Mgr. Jitka Černá, Kancelář veřejného ochránce práv

„Předluženost pachatelů trestných činů“

Mgr. Pavel Štern, Probační a mediační služba

Diskuze k bloku II

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 14:00

Diskuze k bloku II

III. blok – SJEDNOCENÍ DÁVEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI

„Dopady zrušení rodičovského příspěvku do 7 let věku dítěte z důvodu zdravotního postižení“

Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv

„Potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením“

Mgr. Blanka Bendová, Diecezní charita Brno – oblastní charita Blansko

„Příspěvek na mobilitu v zařízení sociálních služeb“

Mgr. Andrea Vašíčková, Kancelář veřejného ochránce práv

„Zjišťování majetkových poměrů v řízení o dávce“

JUDr. Jan Hutař, Národní rada zdravotně postižených

„Mimořádné výhody“

Mgr. Monika Legnerová, zástupce Společnosti sociálních pracovníků

Diskuze k bloku III

14:00 – 14:30

IV. blok – NEČINNOST V ŘÍZENÍ O NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVKÁCH

„Prostředky obrany před nečinností“

Mgr. Magdalena Paulusová, Kancelář veřejného ochránce práv

„Odškodnění za nesprávný úřední postup dle zákona č. 82/1998 Sb.“

JUDr. Tereza Němcová-Čáslavská, Kancelář veřejného ochránce práv´

Diskuze k bloku IV

14:30 – 14:50 Přestávka na kávu a malé občerstvení

14:50 – 15:30

V. blok – MOŽNOSTI SOUDNÍ OBRANY

„Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu“

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., Nejvyšší správní soud

„Žaloba ve veřejném zájmu – nová pravomoc veřejného ochránce práv od 1. 1. 2012“

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., Kancelář veřejného ochránce práv

15:30 – 16:00 Shrnutí výsledků konference, formulace závěrů, ukončení konference

 Organizační informace (38.9 kB, MS Word dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv