Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Zpráva ochránce za 4. čtvrtletí 2010 pro Poslaneckou sněmovnu PČR

Zpráva ochránce za 4. čtvrtletí 2010 pro Poslaneckou sněmovnu PČR

25. ledna 2011

Ochránce předložil Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010. Informuje v ní například o svém návrhu nejvyššímu státnímu zástupci na podání žaloby k ochraně veřejného zájmu ve věci stavby prodloužení metra trasy A z Dejvic do Motola v rozporu se závazným územním plánem pod bytovými domy. Ve zprávě poslancům ochránce dále shrnuje svá doporučení k právním předpisům – například k novele zákona o znalcích a tlumočnících, novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, věcnému záměru volebního zákoníku, novele zákona o důchodovém pojištění aj. Součástí připomínek k novele Ústavy České republiky ochránce byl i návrh na zakotvení institutu veřejného ochránce práv do Ústavy.

Část čtvrtletní zprávy tvoří informace o vybraných zajímavých či významných případech, kterými se v daném období zabýval. Některé z nich byly prezentovány i veřejnosti – např. postup ministerstev při vyřizování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, postup úřadů ve věci nepovolených staveb v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, fungování památkové péče v případě kulturní památky Lázně Kyselka atd. Z dalších případů je možné jmenovat šetření ve věci kontrolní činnosti Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve věci zveřejňování fotografií a citlivých osobních údajů dětí na internetu za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče; případ nepřiznání příspěvku na péči žadateli s mentálním postižením či analýza omezení vstupu do velkoobchodu dětem do 12 let (a tím pádem i rodiči) z pohledu práva na rovné zacházení.

Součástí čtvrtletní zprávy je i příloha, v níž ochránce informuje o věcech, v nichž se mu nepodařilo dosáhnout nápravy ani prostřednictvím nadřízeného orgánu chybujícího úřadu, případně o záležitostech, v nichž příslušný úřad odmítl ochránci poskytnout potřebnou součinnost. Konkrétně ochránce upozornil na případ pozastavení jmenování soudním znalcem z důvodu podaného trestního oznámení (bez ohledu na presumpci neviny) a na případ zpoplatňování poskytnutí kopie ze správního spisu.

Celou zprávu ochránce i s přílohou najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv