Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Vláda vyslyšela ochránce ve věci informačního systému evidence obyvatel

Vláda vyslyšela ochránce ve věci informačního systému evidence obyvatel

14. dubna 2011

Vláda ve středu 13. dubna přijala návrh veřejného ochránce práv na označování nesprávných osobních údajů v informačním systému evidence obyvatel. Trvale osvojené děti by už tedy v budoucnosti neměly být kontaktovány úřady, soudy či policií v záležitostech týkajících se jejich biologických rodičů. Nemělo by tak docházet k necitlivým zásahům do soukromí osvojených dětí.

Informační systém evidence obyvatel spravovaný ministerstvem vnitra obsahuje základní údaje o identitě každého člověka, včetně informací o tzv. vazebních osobách (rodiče, manželé, děti). Informace z evidence využívají například soudy či policie mimo jiné k hledání pobytu osob (pro účely trestního či civilního řízení). Jak se tyto údaje v průběhu života mění, mělo by co nejrychleji docházet k aktualizaci i v evidenci obyvatel a k jasnému vyznačení těch údajů, které mohou obsahovat nepřesnosti. Databáze informačního systému evidence obyvatel však není vybavena nástrojem, který by jasně signalizoval, že určitý údaj je zřejmě nesprávný a že příslušný správní úřad vede šetření o posouzení jeho přesnosti či aktuálnosti. Soudy i policie by pak s takovým údajem zacházely obezřetně, případně by se mohly obrátit přímo na úřad, který správnost údaje ověřuje.

Ochránce se setkal s několika případy, kdy soudy hledaly osobu neznámého pobytu a oslovily i dítě, u něhož byla hledaná osoba uvedena jako rodič. Následně se ukázalo, že dítě bylo osvojeno a s hledanou osobou nemá nic společného. Soudy se bránily s tím, že nepřesnou informaci ze systému evidence obyvatel získaly od ministerstva vnitra, které jim nesdělilo, že dítě bylo osvojeno a údaj tedy není správný.

Stává se, že matriční úřad nemá k dispozici úplné podklady, aby do evidence obyvatel zaevidovat osvojení dítěte. Musí k tomu provést další šetření, což může trvat i několik týdnů. V takovém případě je třeba, aby byly vazby mezi osvojenými dětmi a biologickými rodiči v evidenci označeny jako nepřesné až do doby, než je šetření matričního úřadu ukončeno a údaj o osvojení je v evidenci obyvatel řádně zpracován. Pokud je takový údaj i nadále poskytován policii či soudům, aniž by byl označen za nepřesný, jedná se o zásah do soukromí osvojených dětí a porušení práva na ochranu osobních údajů.

Označovat nepřesné údaje v evidenci obyvatel navrhoval ochránce ministerstvu vnitra už v roce 2009, ale k nápravě nedošlo, přestože řešení nevyžaduje změnu právní úpravy. O podobnou změnu usiloval i Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochránce se proto obrátil na vládu s návrhem, aby usnesením uložila ministrovi vnitra zajistit do 30. září 2011 technické řešení viditelného označování osobních údajů, u nichž vznikne pochybnost o jejich přesnosti nebo aktuálnosti. Současně ochránce navrhl, aby byl z důvodu rychlejšího přenosu informací zajištěn soudům dálkový přístup k údajům o osvojení.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv